skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Computer Architecture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating architectures for multithreaded object request brokers

Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMG overview: CORBA and the OMA in enterprise computing: coordinating support for every phase of computing

Siegel, Jon

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.37(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New features for CORBA 3.0

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horus: a flexible group communication system

van Renesse, Robbert ; Birman, Kenneth ; Maffeis, Silvano

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227229

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivar Jacobson co-authors new ACM press book on software reuse

Anonymous

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 1997, Vol.40(11), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended objects

Rettig, Marc ; Simons, Gary ; Thomson, John

Communications of the ACM, 01 August 1993, Vol.36(8), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/163381.163413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legion vision of a worldwide virtual computer

Grimshaw, Andrew ; Wulf, Wm

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 1997, Vol.40(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Web application architectures with UML

Conallen, Jim

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective distribution of object-oriented applications

Purao, Sandeep ; Jain, Hemant ; Narareth, Derek

Communications of the ACM, 01 August 1998, Vol.41(8), pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/280324.280339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of Motorola's PowerPC simulator family

Anderson, William

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1994, Vol.37(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middleware: A model for distributed system services

Bernstein, Philip

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Feb 1996, Vol.39(2), p.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward megaprogramming

Wiederhold, Gio ; Wegner, Peter ; Ceri, Stefano

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.89-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What orientation should Ada objects take?

Rosen, J

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.71-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1993  (1)
 3. 1994đến1995  (1)
 4. 1996đến1997  (4)
 5. Sau 1997  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Purao, Sandeep
 2. Thomson, John
 3. van Renesse, Robbert
 4. Haggerty, Paul
 5. Seetharaman, Krishnan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...