skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Communication  xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời tâm tình

Cvapilic I.; Phan Khải

Đà Nẵng : Đà Nẵng , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề giao tiếp

Nguyễn Văn Lê

H. : Giáo dục, 1992 - (153.6 NG-L 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời tâm tình

Cvapilic Iôdep

Đà nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 1986 - (158 CVA 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Bridges not walls : a book about interpersonal communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges not walls : a book about interpersonal communication

Stewart John Robert editor

Boston : McGraw Hill College, c1999 - (158.2 BRI 1999) - ISBN0072904356 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ba phút để khám phá tính cách của đối phương

Trần Phong Trì; Nguyễn Thị Cầm Người dịch; Nguyễn Thị Huê Người dịch; Phùng Văn Hòa Người dịch

H. : LĐXH, 2004 - (155.3 TRA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lễ nghi thiếu nữ

Hồng Thu; Phạm Ninh; Tiên Lập Thanh

H. : Phụ nữ, 2006 - (158 LEN 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NPL căn bản : Kỹ năng tâm lý để hiểu và gây ảnh hưởng đến người khác

O'Connor Joseph; Seymour John

H. : LĐXH, 2011 - (153.6 OCO 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Body language : learn how to read others and communicate with confidence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body language : learn how to read others and communicate with confidence

Kuhnke Elizabeth

Hoboken, New Jersey : Capstone, a Wiley brand, 2016. - (153.69 KUH 2016) - ISBN9780857087041 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<300=Ba trăm> điều nên tránh trong giao tiếp

GracianBaltasar; Trần Thanh Huyền Người dịch

H. : VHTT, 2002 - (158.2 GRA 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
10 ph&#250;t 10 th&#225;ng 10 n&#259;m : &#221; t&#432;&#7903;ng l&#224;m thay &#273;&#7893;i cu&#7897;c s&#7889;ng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 phút 10 tháng 10 năm : Ý tưởng làm thay đổi cuộc sống

Welch Suzy; Người dịch: Võ Công Hùng

Tp.HCM. : Nxb.Trẻ, 2011 - (153.8 WEL 2011) - ISBN9786041001220

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý và nghệ thuật xã giao

Phụng Ái Biên soạn

H. : Thanh niên, 1998 - (153.6 TAM 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao khả năng giao tiếp ứng xử của trẻ : 100 câu khích lệ trẻ

Cate Humery

H. : TĐBK, 2007 - (155.4 CAT 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Human Behavior

McConnell James V.; Philipchalk Ronald P.

Fortworth : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1992 - (150 McC 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The symbolic species : the co-evolution of language and the brain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The symbolic species : the co-evolution of language and the brain

Deacon Terrence William

New York : W.W. Norton, c1997 - (153.6 DEA 1997) - ISBN0393038386

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đắc nhân tâm và nghệ thuật thuyết phục

Nguyễn Lê Tuấn biên dịch; Phan Kim Hoa biên dịch

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006 - (302 ĐAC 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong thương mại

Nguyễn Văn Tuấn; Phạm Phương Trung

H. : Thống kê, 2005 - (658.8 NG-T 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghệ thuật nói chuyện

Hồng Khanh Biên soạn

H. : TĐBK, 2007 - (158 NGH 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép xã giao

Lưu Văn Hy biên soạn

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008 - (153.6 PHE 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời từ chối hoàn hảo

Ury William; Anh Toàn người dịch; Chu Hiệp người dịch; Mai Hạnh người dịch; Nguyễn Thoa người dịch

H. : LĐXH, 2009 - (158.2 URY 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The secret language of business : how to read anyone in 3 seconds or less
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The secret language of business : how to read anyone in 3 seconds or less

Hogan Kevin

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008 - (153.6 HOG 2008) - ISBN9780470222898 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến1999  (3)
 3. 2000đến2004  (6)
 4. 2005đến2008  (9)
 5. Sau 2008  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Vietnamese  (11)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 陈 小春
 2. Kuhnke Elizabeth
 3. Anh Tú
 4. Tiên Lập Thanh
 5. Phạm Ninh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...