skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Energy xóa Chủ đề: Coal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental impact assessment of three coal-based electricity generation scenarios in China

Cui , Xiaowei ; Hong , Jinglan ; Gao , Mingming

Energy, 2012, Vol.45(1), pp.952-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the consumption of water and construction materials in state-of-the-art fossil fuel power generation technologies involving CO₂ capture

Cormos , Calin-Cristian ; Vatopoulos , Konstantinos ; Tzimas , Evangelos

Energy, 2013, Vol.51, pp.37-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tzimas , Evangelos
  2. Hong , Jinglan
  3. Cui , Xiaowei
  4. Hong, Jinglan
  5. Vatopoulos , Konstantinos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...