skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Classical Mechanics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), pp.3720-3734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective laser melting of H13: microstructure and residual stress.(Metals)

Yan, J. J. ; Zheng, D. L. ; Li, H. X. ; Jia, X. ; Sun, J. F. ; Li, Y. L. ; Qian, M.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12476(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1380-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng ; Zuo, Min ; Liu, Qing ; Yang, Cheng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4384-4399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core/shell Ni-P@Ni-Co composite with micro-/nanostructure for supercapacitor.(Energy Materials)

Li, Dandan ; Li, Yu ; Xu, Zongying ; Wang, Dawei ; Wang, Tianpeng ; Zhao, Jing ; Zhang, Huaihao

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3647(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved extraction of cobalt and lithium by reductive acid from spent lithium-ion batteries via mechanical activation process

Guo, Yaoguang ; Li, Yaguang ; Lou, Xiaoyi ; Guan, Jie ; Li, Yingshun ; Mai, Xianmin ; Liu, Hu ; Zhao, Cindy ; Wang, Ning ; Yan, Chao ; Gao, Guilan ; Yuan, Hao ; Dai, Jue ; Su, Ruijng ; Guo, Zhanhu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(19), pp.13790-13800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2229-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load.(Report)

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, June, 2009, Vol.44(12), p.3077(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled synthesis of carbon nanofibers over electrolessly plated metal foam catalysts on polyurethane for fuel cell applications.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yuexia ; Liu, Zhen ; Jiang, Yangcheng ; Deglee, Ben ; Li, Dazhao ; Zeng, Jianhuang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(1), p.479(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1530-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel nanosheets of ferrite nanoparticle arrays in carbon matrix from single source precursors: an anode material for lithium-ion batteries

Dou, Qianqian ; Wong, Ka ; Li, Yang ; Ng, Ka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(6), pp.4456-4466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1848-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of pores in lotus-type porous metal

Wan, Jiang ; Li, Yanxiang ; Liu, Yuan

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(15), pp.6446-6452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-1227-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PdCu alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of methanol

Ye, Huangqing ; Li, Yunming ; Chen, Jiahui ; Sheng, Jiali ; Fu, Xian-Zhu ; Sun, Rong ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.15871-15881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2759-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few-layered boron nitride nanosheets as superior adsorbents for the rapid removal of lead ions from water

Liu, Tao ; Li, Yulian ; He, Junyong ; Zhang, Kaisheng ; Hu, Yi ; Chen, Xifan ; Wang, Chengming ; Huang, Xingjiu ; Kong, Lingtao ; Liu, Jinhuai

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(7), pp.5366-5380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-03240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Cu content on structure and magnetic properties of Fe–Si–B–P–Cu nanocrystalline alloys

Jia, Xingjie ; Li, Yanhui ; Wu, Licheng ; Zhang, Yan ; Xie, Lei ; Zhang, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4400-4408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3131-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization of sheet structure MoS 2 with CeO 2 –Co 3 O 4 for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Yu, Hai ; Xu, Jing ; Liu, Zeying ; Li, Yanru ; Jin, Zhiliang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(21), pp.15271-15284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2687-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watermelon-like Rh.sub.xS.sub.y@C nanospheres: phase evolution and its influence on the electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yanjuan ; Li, Nan ; Yan, Xiao ; Li, Xiaotian ; Wang, Runwei ; Zhang, Xiaoting

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(19), p.11402(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1294-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi.sub.1/3Co.sub.1/3Mn.sub.1/3O.sub.2 for lithium-ion batteries.(Energy Materials)

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), p.13596(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotribological application of poly([epsilon]-caprolactone)-poly(ethylene glycol)-poly([epsilon]-caprolactone) hydrogel as an efficient carrier with slow-release lubrication effect.(Biomaterials)

Guo, Junde ; Li, Yue ; Li, Yu ; Lu, Hailin ; Qin, Liguo ; Hua, Meng ; Dong, Guangneng

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12054(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1326-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of solvents on the plasmonic properties of indium-doped zinc oxide nanocrystals

Dou, Qianqian ; Wong, Ka ; Li, Yang ; Ng, Ka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14456-14468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2624-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y
  2. Li, Yang
  3. Li, Yue
  4. Lai, Chunyan
  5. Dou, Qianqian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...