skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Chủ đề: Civil Rights xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of NGOs in Promoting Minority Rights in the Enlarged European Union

Schnellbach, Christoph

Perspectives on European Politics and Society, 01 December 2012, Vol.13(4), p.497-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-5854 ; E-ISSN: 1568-0258 ; DOI: 10.1080/15705854.2012.731937

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which is the Only Game in Town? Minority Rights Issues in Estonia and Slovakia During and After EU Accession

Agarin, Timofey ; Regelmann, Ada‐Charlotte

Perspectives on European Politics and Society, 01 December 2012, Vol.13(4), p.443-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-5854 ; E-ISSN: 1568-0258 ; DOI: 10.1080/15705854.2012.731934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

True Finns and Non-True Finns: The Minority Rights Discourse of Populist Politics in Finland

Wahlbeck, Östen

Journal of Intercultural Studies, 01 November 2016, Vol.37(6), p.574-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-6868 ; E-ISSN: 1469-9540 ; DOI: 10.1080/07256868.2016.1235020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The renunciation of minority rights and the making of the 1926 civil law: mahzars penned by non-Muslim minorities

Açıkgöz, Betül ; Keskinkılıç, Erdoğan

Middle Eastern Studies, 02 January 2018, Vol.54(1), p.68-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2017.1386180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, August 2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2006.00525.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerant majorities, loyal minorities and ‘ethnic reversals’: constructing minority rights at Versailles 1919 *

Riga, Liliana ; Kennedy, James

Nations and Nationalism, July 2009, Vol.15(3), pp.461-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00382.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States

Lewis, Daniel C.

Social Science Quarterly, 1 June 2011, Vol.92(2), pp.364-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?

Rechel, Bernd

East European Politics & Societies, February 2008, Vol.22(1), pp.171-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325407311796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why scholars of minority rights in Asia should recognize the limits of Western models

Miller, Michelle Ann

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2011, Vol.34(5), p.799-813 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.537356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRANGE BEDFELLOWS: War and Minority Rights

Saldin, Robert P.

World Affairs, 1 March 2011, Vol.173(6), pp.57-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim and Non‐Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights

Verkuyten, Maykel ; Slooter, Luuk

Child Development, May 2008, Vol.79(3), pp.514-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2008.01140.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bundists and minority rights after the Holocaust

Slucki, David

East European Jewish Affairs, 01 December 2013, Vol.43(3), p.282-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2013.852807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Southern Cameroons and minority rights in Cameroon

Dicklitch, Susan

Journal of Contemporary African Studies, 01 January 2011, Vol.29(1), p.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2011.533059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Minority Rights In Kosovo and Bosnia-Herzegovina

Ringer, Sarah

Public Manager, Summer 2012, Vol.41(2), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10617639 ; E-ISSN: 23814160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Minority Rights in Turkey

Toktas, Sule ; Aras, Bulent

Political Science Quarterly, December 2009, Vol.124(4), pp.697-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights Interpreted: The democratic commitment of Brazilian Law

Martins, Argemiro ; Mizutani, Larissa

Seqüência ; Estudos Jurídicos e Políticos, Dec 2011, Vol.32(63) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01019562 ; DOI: 10.5007/2177-7055.2011v32n63p319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thwarting Thrasymachus: A New Constitutional Paradigm for Direct Democracy & Protecting Minority Rights

Phillips, George Theodore

Georgetown Law Journal, 2018, Vol.106(4), p.1161(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-8092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing Social Injustices, Displacement, and Minority Rights Through Cases of Culturally Responsive Evaluation

Stokes, Helga ; Chaplin, Shane S. ; Dessouky, Shimaa ; Aklilu, Liya ; Hopson, Rodney K.

Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 01 July 2011, Vol.5(3), p.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-5692 ; E-ISSN: 1559-5706 ; DOI: 10.1080/15595692.2011.583514

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the International Covenant on Civil and Political Rights: Conceptual Considerations

Arlettaz, Fernando

Jurisprudencija, 2013, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.357)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (545)
 2. 2008đến2009  (507)
 3. 2010đến2011  (446)
 4. 2012đến2014  (669)
 5. Sau 2014  (775)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.888)
 2. German  (14)
 3. Spanish  (12)
 4. French  (11)
 5. Portuguese  (6)
 6. Chinese  (4)
 7. Croatian  (4)
 8. Slavic (Other)  (2)
 9. Norwegian  (2)
 10. Lithuanian  (2)
 11. Polish  (1)
 12. Arabic  (1)
 13. Italian  (1)
 14. Slovenian  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Malay  (1)
 17. Czech  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Orfield, Gary
 2. Osler, Audrey
 3. Johnson, Olatunde C.A.
 4. Verkuyten, Maykel
 5. Jacobs, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...