skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience

Ip, Manying

CAS occasional papers and monographs ;

ISBN: 9628269585 ; ISBN: 9789628269587

Toàn văn không sẵn có

2
Har Gee Chans in New Zealand: Har Gee Chans Reunion Committee, 2014 celebrating the arrival of wives and children in New Zealand 75 years ago
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Har Gee Chans in New Zealand: Har Gee Chans Reunion Committee, 2014 celebrating the arrival of wives and children in New Zealand 75 years ago

Wong, Helen ; Chan, Maggie ; Chan, Vincent ; Lam, Ruth; Har Gee Chans Reunion Committee 2014 (Corporate Author)

ISBN: 9780473273965 ; ISBN: 0473273969

Toàn văn không sẵn có

3
Jianada, Aodaliya, Xinzilan du li ji shu yi min zhi nan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jianada, Aodaliya, Xinzilan du li ji shu yi min zhi nan

Sun, Xiaomei

Toàn văn không sẵn có

4
Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc

Chan, H. D. M-H; Tung Jung Association of Nz (Corporate Author) ; Poll Tax Chinese Heritage Trust (Corporate Author)

ISBN: 9780473112158 ; ISBN: 0473112159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Hua qiao gai guan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hua qiao gai guan

Liu, Shimu; Xu, Zhigui

Toàn văn không sẵn có

6
Hua qiao zhi : zong zhi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hua qiao zhi : zong zhi

Hua Qiao Zhi Bian Zuan Wei Yuan Hui

Toàn văn không sẵn có

7
Zai Xin Xi Lan qiao ju de ri zi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zai Xin Xi Lan qiao ju de ri zi

Yang, Tangcheng

Toàn văn không sẵn có

8
Qiao wu fa gui
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qiao wu fa gui

China (Republic : 1949- ).,Qiao Wu Wei Yuan Hui

Toàn văn không sẵn có

9
The Last Half Century of Chinese Overseas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Half Century of Chinese Overseas

Elizabeth Sinn;

ISBN: 9789622094468 ; E-ISBN: 9789888052912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Kong Koan records]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kong Koan records]

Toàn văn không sẵn có

11
Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook

South Carolina, Dept. of Agriculture

v.15 1918 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1954  (2)
 2. 1954đến1959  (2)
 3. 1960đến1997  (2)
 4. 1998đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Hindi  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Hebrew  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lam, Ruth
 2. Xu, Zhigui
 3. Har Gee Chans Reunion Committee
 4. Poll Tax Chinese Heritage Trust
 5. Liu, Shimu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...