skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Confronting discrimination and inequality in China Chinese and Canadian perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting discrimination and inequality in China Chinese and Canadian perspectives

Mendes, Errol P. ;Srighanthan, Sakunthala;; Mendes, Errol P

ISBN: 9780776607092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Gender, Mobilities and Livelihood Transformations: Comparing Indigenous People in China, India and Laos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Mobilities and Livelihood Transformations: Comparing Indigenous People in China, India and Laos

Ragnhild Lund ; Kyoko Kusakabe ; Smita Mishra Panda ; Yunxian Wang

ISBN10: 0415813530 ; ISBN13: 9780415813532 ; E-ISBN10: 0203068130 ; E-ISBN13: 9780203068137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making growth more inclusive in Thailand

Lara Fleischer ; Adam Bogiatzis ; Hidekatsu Asada ; Vincent Koen

OECD Economics Department Working Papers

E-ISSN: 1815-1973 ; DOI: 10.1787/263a78df-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity, Policy, and Prosperity: Border Nationality of the Korean Diaspora and Regional Development in Northeast China

Park, Jeongwon Bourdais

ISBN: 978-981-10-4848-7 ; E-ISBN: 978-981-10-4849-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4849-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Poverty and Exclusion of Minorities in China and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Exclusion of Minorities in China and India

Bhalla, A.S.; Luo, Dan

E-ISBN: 9781137283535 E-ISBN: 113728353X DOI: 10.1057/9781137283535 ISBN: 9780230361010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A Comparative Study of Minority Development in China and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Minority Development in China and Canada

Hasmath, Reza

E-ISBN: 9780230107779 E-ISBN: 023010777X DOI: 10.1057/9780230107779 ISBN: 9780230100381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
China developing cultural identity of emerging societies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China developing cultural identity of emerging societies.

Ling, George Fusun

E-ISBN 9789812778635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Neo-socialist property rights the predicament of housing ownership in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-socialist property rights the predicament of housing ownership in China

Ho, Cheuk-Yuet

E-ISBN 1498506844 ; E-ISBN 9781498506830 ; E-ISBN 9781498506847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Village Political Economy, Land Tenure Insecurity, and the Rural to Urban Migration Decision: Evidence from China

Giles, John ; Mu, Ren

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Marginalization in Urban China : Comparative Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marginalization in Urban China : Comparative Perspectives

Wu, Fulong; Webster, Chris

E-ISBN: 9780230299122 E-ISBN: 0230299121 DOI: 10.1057/9780230299122 ISBN: 9780230237728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Managing Expatriates in China: A Language and Identity Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Expatriates in China: A Language and Identity Perspective

Zhang, Ling Eleanor ; Harzing, Anne-Wil ; Fan, Shea Xuejiao

ISBN: 978-1-137-48907-4 ; E-ISBN: 978-1-137-48909-8 ; DOI: 10.1057/978-1-137-48909-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Law and capitalism what corporate crises reveal about legal systems and economic development around the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and capitalism what corporate crises reveal about legal systems and economic development around the world

Curtis J. Milhaupt

E-ISBN 0226525279 ; E-ISBN 9780226525273 ; E-ISBN 9780226525280 ; E-ISBN 9780226525297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The great urban transformation: politics of land and property in China

Hsing, You-tien

ISBN: 1-99568049 ; ISBN: 1-99644594 ; ISBN: 978-0199568048 ; ISBN: 978-0199644599 ; ISBN: 978-1400822751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty, Inequality, And Social Disparities During China's Economic Reform

Dollar, David

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Ownership of Trust Property in China: A Comparative and Social Capital Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership of Trust Property in China: A Comparative and Social Capital Perspective

Meng, Zhen

Series ISSN: 2520-1875 ; ISBN: 978-981-10-5845-5 ; E-ISBN: 978-981-10-5846-2 ; DOI: 10.1007/978-981-10-5846-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The revival of private enterprise in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The revival of private enterprise in China

Shuanglin Lin ; Shunfeng Song

E-ISBN 9780754648925 ; E-ISBN 9780754688815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The legal protection of foreign investment a comparative study.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal protection of foreign investment a comparative study.

Shan, Wenhua ;Kinnear, Meg;

E-ISBN 1841138843 ; E-ISBN 1847319645 ; E-ISBN 9781841138848 ; E-ISBN 9781847319647

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Chinese Business Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Business Law

Yu, Danling

ISBN: 978-981-13-0901-4 ; E-ISBN: 978-981-13-0902-1 ; DOI: 10.1007/978-981-13-0902-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects Of Privatization And Ownership In Transition Economies

Estrin, Saul ; Hanousek, Jan ; Kocenda, Evzen ; Svejnar, Jan

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Narratives of Chinese Economic reforms 5 how does China cross the river?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives of Chinese Economic reforms 5 how does China cross the river?.

Zhang, Xiaobo ;De Haan, Arjan ;Fan, Shenggen;

E-ISBN 9789814293303 ; E-ISBN 9789814293310 ; E-ISBN 981429330X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (141)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (29)
 2. 2007đến2009  (53)
 3. 2010đến2012  (72)
 4. 2013đến2016  (56)
 5. Sau 2016  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (7)
 2. Chinese  (4)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zheng, Yongnian
 2. Nolan, Peter
 3. Alon, Ilan
 4. Chen, Yun
 5. Chee, Harold

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...