skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64.125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The wind will not subside : years in revolutionary China, 1964-1969
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wind will not subside : years in revolutionary China, 1964-1969

Milton David; Milton Nancy joint author

New York : Pantheon Books, c1976. - (DS777.55 .M536 1976) - ISBN0394485556. 0394709365

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introductory Study on China's Cultural Transformation in Recent Times

Geng Yunzhi

Springer; 2015 - (951)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lin Biao and the gang of four contra-Confucianism in historical and intellectual perspective

Wu Tien-wei.

Carbondale : Southern Illinois University Press, c1983. - (951.05 WU 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Prelude to revolution : Mao, the party, and the peasant question, 1962-66
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelude to revolution : Mao, the party, and the peasant question, 1962-66

Baum Richard

New York : Columbia University Press, 1975. - (320.9 BAU 1975) - ISBN023103900X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The China fantasy : how our leaders explain away Chinese repression
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China fantasy : how our leaders explain away Chinese repression

Mann Jim

New York : Viking, 2007. - (303.48 MAN 2007) - ISBN9780670038251

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hong Kong's Indigenous Democracy Origins Evolution and Contentions

Lo Sonny Shiu Hing

Palgrave Macmillan; 2015 - (320.95125)

Truy cập trực tuyến

7
Local government in China under the Ch'ing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local government in China under the Ch'ing

Ch'u T'ung-tsu

Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies, Harvard University : Distributed by Harvard University Press, 1988. - (352 CHU 1988) - ISBN0674536789

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Pioneers Of Modern China: Understanding The Inscrutable Chinese
Pioneers Of Modern China: Understanding The Inscrutable Chinese
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pioneers Of Modern China: Understanding The Inscrutable Chinese

River Edge, NJ : World scientific pub., c2005. - (951.05 LEE 2005) - ISBN981-256-618-X;ISBN981-256-464-0;ISBN9786611372620;ISBN1-281-37262-5;ISBN981-270-090-0

Truy cập trực tuyến

9
Policies of chaos : the organizational causes of violence in China’s Cultural Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies of chaos : the organizational causes of violence in China’s Cultural Revolution

White Lynn T.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1989. - (951.05 WHI 1989) - ISBN0691055467 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Trần Thùy Dương; Vũ Văn Hà; Phạm Hồng Thái

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (327.51052 TR-D 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
China's second revolution : reform after Mao
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's second revolution : reform after Mao

Harding Harry

Washington, D.C. : Brookings Institution, c1987. - (338.951 HAR 1987) - ISBN0815734611 (pbk.) :;ISBN081573462X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Implementation of the U.S.-China nuclear cooperation agreement : whose interests are served? : hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Fifth Congress, first session, October 7, 1997.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of the U.S.-China nuclear cooperation agreement : whose interests are served? : hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Fifth Congress, first session, October 7, 1997.

United States.

Washington : U.S. G.P.O. : For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office, 1998. - (327.73 IMP 1998) - ISBN0160563739

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
International relations theory and the Asia-Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations theory and the Asia-Pacific

Ikenberry G. John; Mastanduno Michael

New York : Columbia University Press, c2003. - (327 INT 2003) - ISBN0231125909 (alk. paper);ISBN0231125917 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
China's new order : society, politics, and economy in transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's new order : society, politics, and economy in transition

Wang Hui.; Huters Theodore

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, c2003 - (306.0951 WAN 2003) - ISBN0674009320 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
China : overcoming rural poverty.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China : overcoming rural poverty.

World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, c2001. - (362.5 CHI 2001) - ISBN0821349252

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Bàn về Trung Quốc : tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới : sách tham khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về Trung Quốc : tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới : sách tham khảo

Paulson Henry M.; Vũ Hoàng Linh; Tạ Phúc Đường; Nguyễn Thị Phương

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018 - (330.951 PAU 2018) - ISBN9786045737217

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lives saved by laws and regulations that resulted from the Bloomberg road safety program

Miller, Ted R ; Levy, David T ; Swedler, David I

Accident; analysis and prevention, April 2018, Vol.113, pp.131-136 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2057 ; PMID: 29407660 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.aap.2018.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality and life satisfaction in China: The birth order effect under the influence of national policy.(Report)

Shao, Yi ; Yao, Xiang ; Li, Yixuan ; Huang, Zheng

Personality and Individual Differences, March, 2013, Vol.54(4), p.536(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty regulation across cultures: An exploration of individual differences in Chinese and Canadian children in the classroom.(Report)

Sorrentino, Richard M. ; Szeto, Andrew C. H. ; Chen, Xinyin ; Wang, Zhengyan

Personality and Individual Differences, Feb, 2013, Vol.54(3), p.378(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G2G information sharing among government agencies

Fan, Jing ; Zhang, Pengzhu ; Yen, David C.

Information & Management, January 2014, Vol.51(1), pp.120-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/j.im.2013.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64.125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (264)
 2. 1958đến1972  (359)
 3. 1973đến1987  (1.300)
 4. 1988đến2003  (3.517)
 5. Sau 2003  (58.620)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (60.577)
 2. French  (55)
 3. Chinese  (55)
 4. German  (38)
 5. Korean  (34)
 6. Japanese  (25)
 7. Portuguese  (24)
 8. Spanish  (18)
 9. Italian  (9)
 10. Danish  (4)
 11. Russian  (3)
 12. Norwegian  (3)
 13. Polish  (2)
 14. Vietnamese  (2)
 15. Czech  (1)
 16. Catalan  (1)
 17. Lithuanian  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, L.
 3. Liu, Y.
 4. Jia, Hepeng
 5. Zhang, Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...