skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa

ISBN: 9781412981767

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa

ISBN: 9781412981767

Toàn văn không sẵn có

3
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Greenwood Encyclopedia of International Relations

ISBN: 9780313307430

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular History: Identity Maintenance before Uyghur Nationalism

Thum, Rian

The Journal of Asian Studies, 2012, Vol.71(3), pp.627-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911812000629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Modernity, and the "Woman Question" in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, 1 May 2013, Vol.72(2), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What It Means to Be Chinese: Nationalism and Identity in Xi's China

Link, Perry

Foreign Affairs, May/Jun 2015, Vol.94(3), pp.25-31

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Essentialism and Nationalism as Determinants of Interethnic Bias

Tsukamoto, Saori ; Enright, Joe ; Karasawa, Minoru

The Journal of Social Psychology, 01 January 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: 10.1080/00224545.2013.795926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Chinese Nationalism Rising?: Evidence from Beijing

Johnston, Alastair Iain

International Security, 2016, Vol.41(3), pp.7-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating China’s Naval Nationalism

Glosny, Michael A ; Saunders, Phillip C. (Phillip Charles) ; Ross, Robert S.

International Security, 2010, Vol.35(2), pp.161-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blazing Pelts and Burning Passions: Nationalism, Cultural Politics, and Spectacular Decommodification in Tibet

Yeh, Emily T.

The Journal of Asian Studies, 1 May 2013, Vol.72(2), pp.319-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's Democracy at 70: Growth, Inequality, and Nationalism

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Jul 2017, Vol.28(3), pp.41-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2017.0043

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating China's Naval Nationalism [with Reply]

Glosny, Michael A. ; Saunders, Phillip C. ; Ross, Robert S.

International Security, 1 October 2010, Vol.35(2), pp.161-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; E-ISSN: 15314804

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediated Massacre: Digital Nationalism and History Discourse on China's Web

Schneider, Florian

The Journal of Asian Studies, 2018, Vol.77(2), pp.429-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911817001346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Unites but Tribalism Divides

Wall Street Journal, Nov 15, 2018, p.A.20

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macron's Faux Pas on Nationalism

Walter Russell Mead

Wall Street Journal, Nov 13, 2018, p.A.15

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Patriotism and Foreign Policy Attitudes among Chinese University Students *

Sinkkonen, Elina

The China Quarterly, 2013, Vol.216, pp.1045-1063 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741013001094

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focusing on C hinese nationalism: an inherently flawed perspective? A reply to A llen C arlson

Costa, Anna

Nations and Nationalism, January 2014, Vol.20(1), pp.93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Postmaterialists in Foxholes: Postmaterialist Values, Nationalism, and National Threat in the People's Republic of China

Reilly, Jonathan Joseph

Political Psychology, August 2016, Vol.37(4), pp.565-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/pops.12273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Is Peking Man Still Our Ancestor?”—Genetics, Anthropology, and the Politics of Racial Nationalism in China

Cheng, Yinghong

The Journal of Asian Studies, 2017, Vol.76(3), pp.575-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911817000493

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism on Weibo: Towards a Multifaceted Understanding of Chinese Nationalism

Zhang, Yinxian ; Liu, Jiajun ; Wen, Ji-Rong

The China Quarterly, 2018, Vol.235, pp.758-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741018000863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.577)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.398)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (34)
 2. 1964đến1976  (74)
 3. 1977đến1989  (150)
 4. 1990đến2003  (2.484)
 5. Sau 2003  (11.618)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Political Science  (2.635)
 2. International Relations  (2.541)
 3. History & Archaeology  (2.472)
 4. Japan  (2.223)
 5. Nationalism  (1.865)
 6. Peoples Republic of China  (1.725)
 7. Politics  (1.651)
 8. Asia  (1.464)
 9. Foreign Policy  (1.371)
 10. India  (1.339)
 11. Asia & the Pacific  (1.255)
 12. History  (1.173)
 13. Taiwan  (1.121)
 14. Women'S Studies  (935)
 15. Globalization  (756)
 16. Hong Kong  (628)
 17. National Identity  (403)
 18. Foreign Countries  (251)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.988)
 2. German  (125)
 3. Chinese  (119)
 4. French  (98)
 5. Spanish  (94)
 6. Italian  (60)
 7. Russian  (58)
 8. Czech  (56)
 9. Portuguese  (56)
 10. Dutch  (55)
 11. Arabic  (54)
 12. Hindi  (54)
 13. Korean  (42)
 14. Japanese  (21)
 15. Catalan  (2)
 16. Ukrainian  (2)
 17. Norwegian  (1)
 18. Turkish  (1)
 19. Hebrew  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Gilley, Bruce
 3. Hong, Fan
 4. Zhao, Suisheng
 5. Duara, Prasenjit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...