skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Ullmann, Owen

Bloomberg Businessweek, Jan 31, 1994, Issue 3356, p.41

ISSN: 00077135

Toàn văn không sẵn có

2
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions

Wills John E

Cambridge: Cambridge University Press, 2011 - (303.48 CHI 2011) - ISBN9780521179454

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online newsrooms and public diplomacy

Lee, Seow Ting ; Lin, Julian

Public Relations Review, September 2015, Vol.41(3), pp.373-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Translated By Contentengine Llc

CE Noticias Financieras, May 22, 2019

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond a dyadic approach to public diplomacy: Understanding relationships in multipolar world

Yang, Aimei ; Klyueva, Anna ; Taylor, Maureen

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.652-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advantages of an Assertive China: Responding to Beijing's Abrasive Diplomacy

Christensen, Thomas J.

Foreign Affairs, 1 March 2011, Vol.90(2), pp.54-67

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narendra Modi's Pakistan and China policy: assertive bilateral diplomacy, active coalition diplomacy

Bajpai, Kanti

International Affairs, 2017, Vol. 93(1), pp.69-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiw003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three perspectives on Chinese diplomacy: government, think‐tanks and academia

Chen, Kai

International Affairs, July 2016, Vol.92(4), pp.987-992 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing resource transactions in partnership networks: US 100,000 Strong network of public diplomacy

Wu, Di

Public Relations Review, March 2016, Vol.42(1), pp.120-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation, competition and shaping the outlook: the United States and China's neighbourhood diplomacy

Xinbo, Wu

International Affairs, July 2016, Vol.92(4), pp.849-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From propaganda to public diplomacy: Assessing China's international practice and its image, 1950–2009

Chang, Tsan-Kuo ; Lin, Fen

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.450-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green public diplomacy and global governance: The evolution of the U.S–China climate collaboration network, 2008–2014

Yang, Aimei ; Wang, Rong ; Wang, Jian (Jay)

Public Relations Review, December 2017, Vol.43(5), pp.1048-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International trust and public diplomacy

Mogensen, Kirsten

International Communication Gazette, June 2015, Vol.77(4), pp.315-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-0485 ; E-ISSN: 1748-0493 ; DOI: 10.1177/1748048514568764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese education in diplomacy.(PART TWO)(Report)

Xiao, Xi

China: An International Journal, April, 2012, Vol.10(1), p.77(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-7472

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and international 'human rights diplomacy'

Zhu, Yuchao

China: An International Journal, Sept, 2011, Vol.9(2), p.217(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-7472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism and the Middle Kingdom: the Xi Jinping administration’s peripheral diplomacy with developing states

Reeves, Jeffrey

Third World Quarterly, 04 May 2018, Vol.39(5), p.976-998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2018.1447376

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power and public diplomacy: The new frontier for public relations and international communication between the US and China

Servaes, Jan

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.643-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly - Trends in Public Diplomacy: June, July and August 2011

Leight, Naomi ; Chan, Rachel ; Krasnodebska, Molly

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2011, Vol.7(4), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN’s Defense Diplomacy and China’s Military Diplomacy

Asia Policy, 2016, Vol.22(1), pp.89-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-0968 ; E-ISSN: 1559-2960

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (52)
 2. 1963đến1976  (60)
 3. 1977đến1990  (262)
 4. 1991đến2005  (2.894)
 5. Sau 2005  (21.313)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.942)
 2. Chinese  (86)
 3. Portuguese  (57)
 4. Spanish  (57)
 5. German  (56)
 6. French  (53)
 7. Korean  (31)
 8. Czech  (15)
 9. Japanese  (5)
 10. Turkish  (5)
 11. Slovak  (4)
 12. Italian  (4)
 13. Norwegian  (1)
 14. Russian  (1)
 15. Polish  (1)
 16. Bokmål, Norwegian  (1)
 17. Romanian  (1)
 18. Finnish  (1)
 19. Danish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Taylor, Ian
 3. Stephens, Philip
 4. Shen, Simon
 5. Breslin, Shaun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...