skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 161.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Futures Made Simple

ISBN: 978-0-7303-7685-9

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metals as biomarkers for eumelanin pigment in the fossil record

Wogelius, R A ; Manning, P L ; Barden, H E ; Edwards, N P ; Webb, S M ; Sellers, W I ; Taylor, K G ; Larson, P L ; Dodson, P ; You, H ; Da-Qing, L ; Bergmann, U

Science (New York, N.Y.), 16 September 2011, Vol.333(6049), pp.1622-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21719643 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1205748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Survey and Risk Assessment for Trace Metals in Edible Fungi and the Substrate Role in Accumulation of Heavy Metals

Huang, Qingqing ; Jia, Yan ; Wan, Yanan ; Li, Huafen ; Jiang, Rongfeng

Journal of Food Science, July 2015, Vol.80(7), pp.H1612-H1618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1147 ; E-ISSN: 1750-3841 ; DOI: 10.1111/1750-3841.12923

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Response of Dark Septate Endophytes (DSE) to Heavy Metals in Pure Culture (The Response of DSE to Heavy Metals)

Ban, Yihui ; Tang, Ming ; Chen, Hui ; Xu, Zhouying ; Zhang, Haihan ; Yang, Yurong; Shah, Vishal (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47968 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047968

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Exposure Pathways of Heavy Metals in a Lead-Zinc Mining Area, Jiangsu Province, China (Multipathway Exposure to Heavy Metals)

Qu, Chang-Sheng ; Ma, Zong-Wei ; Yang, Jin ; Liu, Yang ; Bi, Jun ; Huang, Lei; Meliker, Jaymie (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e46793 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioleaching of multiple metals from contaminated sediment by moderate thermophiles

Gan, Min ; Jie, Shiqi ; Li, Mingming ; Zhu, Jianyu ; Liu, Xinxing

Marine Pollution Bulletin, 15 August 2015, Vol.97(1-2), pp.47-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.06.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic analysis on the binding of heavy metals onto extracellular polymeric substances (EPS) of activated sludge

Sheng, Guo-Ping ; Xu, Juan ; Luo, Hong-Wei ; Li, Wen-Wei ; Li, Wei-Hua ; Yu, Han-Qing ; Xie, Zhi ; Wei, Shi-Qiang ; Hu, Feng-Chun

Water research, 01 February 2013, Vol.47(2), pp.607-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 23159005 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.10.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and contamination of heavy metals in surface sediments of the South Yellow Sea

Yuan, Huamao ; Song, Jinming ; Li, Xuegang ; Li, Ning ; Duan, Liqin

Marine Pollution Bulletin, October 2012, Vol.64(10), pp.2151-2159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2012.07.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environment quality of heavy metals in sediments from the central Bohai Sea

Liu, Ming ; Zhang, Aibin ; Liao, Yongjie ; Chen, Bin ; Fan, Dejiang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.534-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Shuangtaizi estuary, China

Li, Chen ; Song, Chengwen ; Yin, Yanyan ; Sun, Menghan ; Tao, Ping ; Shao, Mihua

Marine Pollution Bulletin, 15 September 2015, Vol.98(1-2), pp.358-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in urban soils with various types of land use in Beijing, China

Xia, Xinghui ; Chen, Xi ; Liu, Ruimin ; Liu, Hong

Journal of Hazardous Materials, 28 February 2011, Vol.186(2-3), pp.2043-2050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.12.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals contamination along the watershed and estuarine areas of southern Bohai Sea, China

Xu, Li ; Wang, Tieyu ; Ni, Kun ; Liu, Shijie ; Wang, Pei ; Xie, Shuangwei ; Meng, Jing ; Zheng, Xiaoqi ; Lu, Yonglong

Marine Pollution Bulletin, 15 September 2013, Vol.74(1), pp.453-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological risk assessment of heavy metals in sediment and human health risk assessment of heavy metals in fishes in the middle and lower reaches of the Yangtze River basin

Yi, Yujun ; Yang, Zhifeng ; Zhang, Shanghong

Environmental Pollution, October 2011, Vol.159(10), pp.2575-2585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate and geostatistical analyses of the spatial distribution and sources of heavy metals in agricultural soil in Dehui, Northeast China

Sun, Chongyu ; Liu, Jingshuang ; Wang, Yang ; Sun, Liqiang ; Yu, Hongwen

Chemosphere, July 2013, Vol.92(5), pp.517-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 23608467 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.02.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 August 2014, Vol.85(2), pp.720-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk and toxicity assessments of heavy metals in sediments and fishes from the Yangtze River and Taihu Lake, China

Fu, Jie ; Hu, Xin ; Tao, Xiancong ; Yu, Hongxia ; Zhang, Xiaowei

Chemosphere, November 2013, Vol.93(9), pp.1887-1895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.06.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and sources of heavy metals and petroleum hydrocarbon in the sand flats of Shuangtaizi Estuary, Bohai Sea of China

Yang, Xiaolong ; Yuan, Xiutang ; Zhang, Anguo ; Mao, Yuze ; Li, Qiang ; Zong, Humin ; Wang, Lijun ; Li, Xiaodong

Marine Pollution Bulletin, 15 June 2015, Vol.95(1), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.02.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution, enrichment and source of heavy metals in surface sediments of the eastern Beibu Bay, South China Sea

Dou, Yanguang ; Li, Jun ; Zhao, Jingtao ; Hu, Bangqi ; Yang, Shouye

Marine Pollution Bulletin, 15 February 2013, Vol.67(1-2), pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2012.11.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentration distribution and potential health risk of heavy metals in Mactra veneriformis from Bohai Bay, China

Li, Yuhu ; Liu, Hui ; Zhou, Hailong ; Ma, Wandong ; Han, Qian ; Diao, Xiaoping ; Xue, Qinzhao

Marine Pollution Bulletin, 15 August 2015, Vol.97(1-2), pp.528-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 161.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16.833)
 2. Toàn văn trực tuyến (133.143)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (30)
 2. 1963đến1976  (43)
 3. 1977đến1989  (219)
 4. 1990đến2003  (1.602)
 5. Sau 2003  (159.295)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Metals  (24.819)
 2. Copper  (24.616)
 3. Zinc  (4.860)
 4. Heavy Metals  (3.527)
 5. Lead  (3.150)
 6. Environmental Monitoring  (3.148)
 7. Pollution  (2.979)
 8. Cadmium  (2.562)
 9. Environmental Sciences  (2.484)
 10. Soil  (2.193)
 11. Sediments  (1.991)
 12. Metals, Heavy  (1.900)
 13. Water Pollutants, Chemical  (1.840)
 14. Risk Assessment  (1.775)
 15. Rivers  (1.672)
 16. Soil Pollutants  (1.567)
 17. Chromium  (1.349)
 18. Geologic Sediments  (1.155)
 19. Sediment  (699)
 20. Heavy Metal  (626)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (160.757)
 2. Chinese  (887)
 3. Japanese  (75)
 4. French  (41)
 5. Portuguese  (36)
 6. Spanish  (35)
 7. German  (30)
 8. Russian  (9)
 9. Italian  (4)
 10. Korean  (4)
 11. Romanian  (3)
 12. Lithuanian  (2)
 13. Polish  (2)
 14. Slovak  (1)
 15. Czech  (1)
 16. Norwegian  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Danish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Li, Y.
 4. Wang, J.
 5. Li, X.

theo chủ đề:

 1. Metals
 2. Copper
 3. Zinc
 4. Heavy Metals
 5. Lead

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...