skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Child xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current issues in postmortem imaging of perinatal and forensic childhood deaths

Arthurs, Owen ; Hutchinson, John ; Sebire, Neil

Forensic Science, Medicine, and Pathology, 2017, Vol.13(1), pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-769X ; E-ISSN: 1556-2891 ; DOI: 10.1007/s12024-016-9821-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Scoliosis in Population-Based Cohorts: Development and Validation of a Novel Method Based on Total-Body Dual-Energy X-Ray Absorptiometric Scans

Taylor, Hilary ; Harding, Ian ; Hutchinson, John ; Nelson, Ian ; Blom, Ashley ; Tobias, Jon ; Clark, Emma

Calcified Tissue International, 2013, Vol.92(6), pp.539-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-967X ; E-ISSN: 1432-0827 ; DOI: 10.1007/s00223-013-9713-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John
  2. Hutchinson, John C
  3. Tobias, Jon
  4. Tobias, Jh
  5. Arthurs, Owen J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...