skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry and Materials Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic and Organometallic Macromolecules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Macromolecules

Alaa S. Abd-El-Aziz, Charles E. Carraher; Charles U. Pittman, Martel Zeldin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24146

Truy cập trực tuyến

2
Integral Foam Molding of Light Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24160

Truy cập trực tuyến

3
Internet and Network Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet and Network Economics

David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24756

Truy cập trực tuyến

4
Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems

Ayşe Erol.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25239

Truy cập trực tuyến

5
Electrochemical Dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Dictionary

Allen J. Bard, György Inzelt.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25242

Truy cập trực tuyến

6
The Handbook of Nanomedicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Handbook of Nanomedicine

Kewal K. Jain

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25374

Truy cập trực tuyến

7
Green Chemical Reactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Chemical Reactions

Pietro Tundo, Vittorio Esposito

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25369

Truy cập trực tuyến

8
Heat and cold storage with PCM
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat and cold storage with PCM

D. Mewes, F. Mayinger

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25377

Truy cập trực tuyến

9
Halogen Bonding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Halogen Bonding

P. Metrangolo, G. Resnati

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25372

Truy cập trực tuyến

10
Handbook of Nutrition and Pregnancy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Nutrition and Pregnancy

Carol J. Lammi-Keefe, Sarah C. Couch, Elliot H. Philipson

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25379

Truy cập trực tuyến

11
Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants

Ranga Narayanan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24658

Truy cập trực tuyến

12
Meat Biotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meat Biotechnology

Fidel Toldrá.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26105

Truy cập trực tuyến

13
Mechanical Response of Composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Response of Composites

Pedro P. Camanho, Carlos G. Dávila, Silvestre T. Pinho, Joris J. C. Remmers.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26103

Truy cập trực tuyến

14
Medical Applications of Colloids
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Applications of Colloids

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26110

Truy cập trực tuyến

15
Hot Cracking Phenomena in Welds II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot Cracking Phenomena in Welds II

Thomas Böllinghaus, Horst Herold, Carl E. Cross, John C. Lippold

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25394

Truy cập trực tuyến

16
Microbiologically Influenced Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiologically Influenced Corrosion

Reza Javaherdashti.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26121

Truy cập trực tuyến

17
Gas Cyclones and Swirl Tubes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas Cyclones and Swirl Tubes

Alex C. Hoffmann, Louis E. Stein

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25350

Truy cập trực tuyến

18
Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26116

Truy cập trực tuyến

19
Essentials of Sports Nutrition and Supplements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Sports Nutrition and Supplements

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25285

Truy cập trực tuyến

20
Hybrid Methods of Molecular Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Methods of Molecular Modeling

W. N. Lipscomb, Yves Chauvin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25388

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (281)
 2. Toàn văn trực tuyến (273)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2000  (15)
 3. 2001đến2002  (40)
 4. 2003đến2005  (39)
 5. Sau 2005  (421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (281)
 2. Sách  (237)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (364)
 2. German  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burda, Jaroslav V
 2. Leszczynski, Jerzy
 3. Sokalski, W. Andrzej
 4. Singh, R
 5. Singh, Ramadhar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...