skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of plastic deformation on the transverse magnetoresistivity of potassium

Fletcher, R

Solid State Communications, 1985, Vol.54(9), pp.787-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-1098 ; E-ISSN: 1879-2766 ; DOI: 10.1016/0038-1098(85)90286-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trimethoprim interferes with serum methotrexate assay by the competitive protein binding technique

Hande, K ; Gober, J ; Fletcher, R

Clinical chemistry, October 1980, Vol.26(11), pp.1617-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; PMID: 6774838 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the linear magnetoresistance problem

Fletcher, R

Solid State Communications, 1977, Vol.21(12), pp.1139-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-1098 ; E-ISSN: 1879-2766 ; DOI: 10.1016/0038-1098(77)90326-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic nucleotides and protein kinase systems in the developing chick retina and pigment epithelium

Theodore Fletcher, R ; Chader, Gerald J

BBA - General Subjects, 1978, Vol.544(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4165 ; E-ISSN: 1872-8006 ; DOI: 10.1016/0304-4165(78)90207-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic GMP phosphodiesterase activator: Involvement in a hereditary retinal degeneration

Chader, G ; Liu, Y ; O'Brien, P ; Fletcher, R ; Krishna, G ; Aguirre, G ; Farber, D ; Lolley, R

Neurochemistry International, 1980, Vol.1, pp.441-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-0186 ; E-ISSN: 1872-9754 ; DOI: 10.1016/0197-0186(80)90078-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-induced phosphorylation of rod outer segments by guanosine triphosphate

Chader, G J ; Fletcher, R T ; Krishna, G

Biochemical and biophysical research communications, 19 May 1975, Vol.64(2), pp.535-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 167747 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic GMP: control of concentration by light in retinal photoreceptors

Fletcher, R T ; Chader, G J

Biochemical and biophysical research communications, 21 June 1976, Vol.70(4), pp.1297-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 182165 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCHARGING PULVERENT MATERIAL FROM A CONTAINER

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO DOOR OPERATING MECHANISMS

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO DOOR OPERATING MECHANISMS

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HATCH DOOR STRUCTURES

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HATCH DOOR STRUCTURES

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCHARGING PULVERENT MATERIAL FROM A CONTAINER

Fletcher R

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOR UTMATNING AV KORT AVSEDD APPARAT

Fletcher R R

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOR UTMATNING AV KORT AVSEDD APPARAT

Fletcher R R

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PYRIDO (2,3-D) PYRIMIDINE DERIVATIVES

Taylor Edward ; Harrington Peter ; Fletcher R. Stephen ; Beardsley Peter

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PYRIDO (2,3-D) PYRIMIDINE DERIVATIVES

Taylor Edward ; Harrington Peter ; Fletcher R. Stephen ; Beardsley Peter

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIASTEREOISOMERIC TETRAHYDROPYRIDO (2,3-D) PYRIMIDINE DERIVATIVES

Taylor C. Edward ; George Peter Beardsley ; Chuan Shih ; Fletcher R. Stephen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIASTEREOISOMERIC TETRAHYDROPYRIDO (2,3-D) PYRIMIDINE DERIVATIVES

Taylor C. Edward ; George Peter Beardsley ; Chuan Shih ; Fletcher R. Stephen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR THE SOLIDIFICATION OF MOLTEN SULPHUR

Ellithorpe E,Ca ; Fletcher R,Ca

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (6)
 2. 1975đến1975  (5)
 3. 1976đến1976  (5)
 4. 1977đến1978  (2)
 5. Sau 1978  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (18)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. German  (6)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher R
 2. Fletcher, R
 3. Fletcher R. Stephen
 4. Chader, G J
 5. Fletcher R,Us

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...