skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotactic bacteria: promising biosorbents for heavy metals

Zhou, Wei ; Zhang, Yanzong ; Ding, Xiaohui ; Liu, Yan ; Shen, Fei ; Zhang, Xiaohong ; Deng, Shihuai ; Xiao, Hong ; Yang, Gang ; Peng, Hong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, Vol.95(5), pp.1097-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-012-4245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface

Xu, Yichun ; Song, Chi ; Zhang, Yange ; Liu, C. S. ; Pan, B. C. ; Wang, Zhiguang

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, Vol.16(31), pp.16837-16845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c4cp01224k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of vermicomposting on concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge with additive materials

He, Xin ; Zhang, Yaxin ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming ; Zhou, Mucen ; Li, Meirong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.867-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, 15 January 2017, Vol.486, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noble Metals Can Have Different Effects on Photocatalysis Over Metal–Organic Frameworks (MOFs): A Case Study on M/NH 2 ‐MIL‐125(Ti) (M=Pt and Au

Sun, Dengrong ; Liu, Wenjun ; Fu, Yanghe ; Fang, Zhenxing ; Sun, Fangxiang ; Fu, Xianzhi ; Zhang, Yongfan ; Li, Zhaohui

Chemistry – A European Journal, 14 April 2014, Vol.20(16), pp.4780-4788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201304067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Using Photoelectron Spectroscopy and Quantum Mechanics to Determine d-Band Energies of Metals for Catalytic Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Photoelectron Spectroscopy and Quantum Mechanics to Determine d-Band Energies of Metals for Catalytic Applications

Hofmann, Timo ; Yu, Ted H. ; Folse, Michael ; Weinhardt, Lothar ; Bär, Marcus ; Zhang, Yufeng ; Merinov, Boris V. ; Myers, Deborah J. ; Goddard, William A. ; Heske, Clemens

The Journal of Physical Chemistry C, 11/15/2012, Vol.116(45), pp.24016-24026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-7447 ; E-ISSN: 1932-7455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jp303276z

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio theory of noble gas atoms in bcc transition metals

Jiang, Chao ; Zhang, Yongfeng ; Gao, Yipeng ; Gan, Jian

Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, Vol.20(25), pp.17048-17058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c8cp01817k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13- cis -Retinoic acid on coinage metals: hierarchical self-assembly and spin generation

Zhang, Xue ; Li, Na ; Zhang, Yajie ; Berndt, Richard ; Wang, Yongfeng

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, Vol.19(23), pp.14919-14923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c7cp01568b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Modified with Transition Metals (Cu, Fe, Ni, Co) as Efficient Deoxidizers for O 2 Removal from Low-Concentration Coal Bed Methane
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified with Transition Metals (Cu, Fe, Ni, Co) as Efficient Deoxidizers for O 2 Removal from Low-Concentration Coal Bed Methane

Hu, Pingfeng ; Pan, Hongyan ; Lin, Qian ; Cao, Jianxin ; Zhang, Yuhua ; Zhao, Min

Energy & Fuels, 05/17/2018, Vol.32(5), pp.6136-6143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-0624 ; E-ISSN: 1520-5029 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b00261

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal centre effects on HNO binding in porphyrins and the electronic origin: metal's electronic configuration, position in the periodic table, and oxidation state

Yang, Liu ; Fang, Weihai ; Zhang, Yong

Chemical communications (Cambridge, England), 21 April 2012, Vol.48(32), pp.3842-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 22437041 Version:1 ; DOI: 10.1039/c2cc31016c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural diversity of 1,2,4-diazaphospholide complexes with alkali metals

Wan, Li ; Pi, Chengfu ; Zhang, Lan ; Zheng, Wenjun ; Weng, Linhong ; Chen, Zhenxia ; Zhang, Yong

Chemical Communications, 2008, Issue.19, pp.2266-2268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b800222c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Modeling on Stress Assisted Oxidation and its Effect on Creep Response of Metals

Zhang, Yang ; Zhang, Xiancheng ; Tu, Shan-Tung ; Xuan, Fuzhen

Oxidation of Metals, 2014, Vol.82(3), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-770X ; E-ISSN: 1573-4889 ; DOI: 10.1007/s11085-014-9493-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive evaluation on effective leaching of critical metals from spent lithium-ion batteries

Gao, Wenfang ; Liu, Chenming ; Cao, Hongbin ; Zheng, Xiaohong ; Lin, Xiao ; Wang, Haijuan ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Waste Management, May 2018, Vol.75, pp.477-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2018.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an Online X-Ray Fluorescence Analysis System for Heavy Metals Measurement in Cement Raw Meal

Shan, Qing ; Zhang, Xinlei ; Zhang, Yan ; Jia, Wenbao ; Ling, Yongsheng ; Hei, Daqian ; Chu, Shengnan

Spectroscopy Letters, 13 November 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-7010 ; E-ISSN: 1532-2289 ; DOI: 10.1080/00387010.2015.1118127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status and fuzzy comprehensive assessment of metals and arsenic contamination in farmland soils along the Yanghe River, China

Xu, Li ; Luo, Wei ; Lu, Yonglong ; Wang, Tieyu ; Chen, Chunli ; Giesy, John P. ; Zhang, Yan ; Li, Jing ; Gosens, Jorrit

Chemistry and Ecology, 01 October 2011, Vol.27(5), p.415-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-7540 ; E-ISSN: 1029-0370 ; DOI: 10.1080/02757540.2011.595711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online X-ray Fluorescence (XRF) Analysis of Heavy Metals in Pulverized Coal on a Conveyor Belt

Yan, Zhang ; Xinlei, Zhang ; Wenbao, Jia ; Qing, Shan ; Yongsheng, Ling ; Daqian, Hei ; Da, Chen

Applied Spectroscopy, February 2016, Vol.70(2), pp.272-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-7028 ; E-ISSN: 1943-3530 ; DOI: 10.1177/0003702815620129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spent lithium-ion battery recycling – Reductive ammonia leaching of metals from cathode scrap by sodium sulphite

Zheng, Xiaohong ; Gao, Wenfang ; Zhang, Xihua ; He, Mingming ; Lin, Xiao ; Cao, Hongbin ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Waste Management, February 2017, Vol.60, pp.680-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomolecule-assisted self-assembly of CdS/MoS2/graphene hollow spheres as high-efficiency photocatalysts for hydrogen evolution without noble metals

Yu, Xuelian ; Du, Ruifeng ; Li, Baoying ; Zhang, Yihe ; Liu, Huijuan ; Qu, Jiuhui ; An, Xiaoqiang

Applied Catalysis B: Environmental, March 2016, Vol.182, pp.504-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-3373 ; DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of large-size diamonds by reduction of dense carbon dioxide with alkali metals (K,Li)

Zhengsong Lou ; Qianwang Chen ; Yitai Qian ; Yufeng Zhang ; Wei Wang

Journal of Physical Chemistry B, April 8, 2004, Vol.108(14), p.4239(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-6106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controllable ZnO architectures with the assistance of ethanolamine and their application for removing divalent heavy metals (Cu, Pb, Ni) from water

Zhang, Yuzhe ; Bian, Tingting ; Gu, Junjun ; Zheng, Xudong ; Li, Zhongyu

New Journal of Chemistry, 2018, Vol.42(5), pp.3356-3362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1144-0546 ; E-ISSN: 1369-9261 ; DOI: 10.1039/c7nj04669c

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.458)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.271)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (10)
 2. 1996đến2001  (41)
 3. 2002đến2007  (140)
 4. 2008đến2014  (418)
 5. Sau 2014  (855)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Zhang, Yh  (126)
 2. Zhang, Yan  (101)
 3. Zhang, Yj  (80)
 4. Zhang, Yi  (76)
 5. Wang, Y.  (76)
 6. Zhang, Yu  (74)
 7. Zhang, Yong  (68)
 8. Li, Y.  (65)
 9. Li, J.  (64)
 10. Zhang, Ying  (63)
 11. Wang, X.  (57)
 12. Zhang, Yang  (45)
 13. Zhang, Yue  (30)
 14. Zhang, Yun  (27)
 15. Zhang, Yao  (19)
 16. Zhang, Yuhua  (14)
 17. Zhang, Yafei  (14)
 18. Zhang, Yuan  (12)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (11)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yh
 3. Zhang, Yan
 4. Zhang, Yj
 5. Zhang, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...