skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 828.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种0-3型复合压电材料及其制备方法和器件
0-3 type composite piezoelectric material, preparation method thereof and device comprising same

Song Bo ; LI Yanjie ; Yuan Zheng

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

0# block bottom plate bracket of suspended poured box girder

Yang Shengming ; Man Ke

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

0'-Phase sialon ceramic product and a method of forming dense ceramic product

Jack; Kenneth H ; Trigg; Mark B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种地基建设用混凝土
{0><}0{>Concrete for foundation construction

Zhao Xijian

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种发泡混凝土
{0><}0{>Foamed concrete

Zhao Xijian

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种缓凝减水剂及其制备方法
{0><}0{>Retarding and water reducing agent and preparation method thereof

Wang Xinrong

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

0.5 percent chloridion-free cement grinding aid reinforcing agent

LI Changyou

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

微波烧结制备0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO高储能密度陶瓷材料及方法
0.5NBT-0.5BCTZ-xwt%MgO high-storage-energy-density ceramic material prepared by microwave sintering and method

Pu Yongping ; Yao Mouteng ; GAO Shuya

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

09342446WELL CEMENTING METHOD USING HMHPG FILTRATE REMOVER

Audibert Annie ; Argillier Jean-Francois ; Pfeiffer Ugo ; Molten Guisseppe

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXANYL-METHYL) PYRROLIDINE DERIVATIVES, AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXANYL-METHYL) PYRROLIDINE DERIVATIVES, AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXANYL-METHYL)PYRROLIDINE DERIVATIVES,AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXENYLMETHYL)PYRROLIDIN-DERIVATE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXENYLMETHYL)PYRROLIDINE DERIVATIVES AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-2-3 single crystal oxide superconductor containing 211 phase and process for preparation thereof

Morita; Mitsuru ; Miyamoto; Katsuyoshi ; Sawano; Kiyoshi ; Matsuda; Shouichi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-3 composite piezoelectric fiber/polymer composite damping material and preparation method thereof

Wang Xusheng ; Wu Chuangui ; Hong Xuanqing ; LI Xiangming ; Chen Rui ; LI Yanxia ; Yao Manwen ; Yang Tongqing ; Yu Jian ; Yao XI

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 828.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (610)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (24.004)
 2. 1960đến1974  (41.944)
 3. 1975đến1989  (154.099)
 4. 1990đến2005  (236.109)
 5. Sau 2005  (365.158)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (685.649)
 2. Chinese  (128.316)
 3. French  (119.913)
 4. German  (106.698)
 5. Korean  (28.180)
 6. Japanese  (22.320)
 7. Russian  (22.221)
 8. Spanish  (15.302)
 9. Portuguese  (8.043)
 10. Italian  (4.919)
 11. Norwegian  (4.449)
 12. Danish  (3.646)
 13. Finnish  (3.127)
 14. Dutch  (2.923)
 15. Polish  (2.203)
 16. Czech  (1.635)
 17. Romanian  (1.285)
 18. Ukrainian  (1.003)
 19. Turkish  (673)
 20. Hungarian  (608)
 21. Greek  (232)
 22. Arabic  (153)
 23. Hebrew  (109)
 24. Icelandic  (15)
 25. Serbo-Croatian  (4)
 26. Lithuanian  (3)
 27. Persian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dordal Zueras, Alberto
 2. Franceschini, Jacqueline
 3. Thominet, Michel
 4. Hansen, Peter
 5. Mas Prio, Josep

theo chủ đề:

 1. Cements
 2. Medicine
 3. Concrete
 4. Ceramics
 5. Slag

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...