skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 293.821  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias ; Bang Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Female-friendly user interface design on a cosmetic chemistry web learning site.(Report)

Own, Zang - Yuan ; Chen, Ding - Eei ; Wang, Zo - Ie

International Journal of Instructional Media, Wntr, 2011, Vol.38(1), p.87(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-1815

Toàn văn không sẵn có

19
Protein Data Bank Japan (PDBj): updated user interfaces, resource description framework, analysis tools for large structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Data Bank Japan (PDBj): updated user interfaces, resource description framework, analysis tools for large structures

Kinjo, Akira R. ; Bekker, Gert-Jan ; Suzuki, Hirofumi ; Tsuchiya, Yuko ; Kawabata, Takeshi ; Ikegawa, Yasuyo ; Nakamura, Haruki

Nucleic Acids Research, 01/04/2017, Vol.45(D1), pp.D282-D288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw962

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ShelXle: a Qt graphical user interface for SHELXL

Hübschle, Christian B. ; Sheldrick, George M. ; Dittrich, Birger

Journal of Applied Crystallography, 01 December 2011, Vol.44(6), pp.1281-1284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889811043202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 293.821  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.612)
 2. Toàn văn trực tuyến (292.724)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.139)
 3. 1990đến1999  (13.393)
 4. 2000đến2010  (119.786)
 5. Sau 2010  (159.443)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (148.033)
 2. English  (147.372)
 3. French  (33.708)
 4. Chinese  (30.917)
 5. Korean  (7.511)
 6. Japanese  (3.567)
 7. Spanish  (1.254)
 8. Russian  (828)
 9. Portuguese  (529)
 10. Danish  (137)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (57)
 13. Hebrew  (50)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (32)
 17. Ukrainian  (23)
 18. Turkish  (18)
 19. Greek  (10)
 20. Romanian  (9)
 21. Hungarian  (8)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Slovak  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Lemay, Stephen O
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Dye, Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...