skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 808  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Chủ đề: Chemistry, Organic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worked Examples in Chemistry

Starck Herbert Philip.; Thompson Peter

London : Hutchinson Educational , 1971 - (547 STA 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ XX

Routh Joseph I.; Lê Văn Ngọc người dịch; Nguyễn Văn Tình người dịch; Nguyễn Đức Cường người dịch

H. : KH&KT, 1973 - (540 ROU 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ 20

Lê Văn Ngọc; Nguyễn Văn Tình; Nguyễn Đức Cường

H. : KH và KT , 1973 - (540 HOA 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globular protein molecules : their structure and dynamic properties

Segal Jakob; Dornberger S.K; Kalaidjiev A

Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1960. - (547 SEG 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xúc tác trong hoá hữu cơ. In Rô-nê-ô

Ngô Thị Thuận

H. : ĐHTH, 1965 - (547 NG-T 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzyme nomenclature : Recommendations (1972) of the Commission on Biochemical Nomenclature on the nomenclature and classification of enzymes together with their units and the symbols of enzyme kinetics.

Commission on Biochemical Nomenclature.; International Union of Biochemistry. Standing Committee on Enzymes.

[Amsterdam, Elsevier Scientific Pub. Co., 1973]. - (547 ENZ 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ : Tập 2

Rêutốp O.A

H. : KH và KT, 1971 - (547 REU(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hoá học hữu cơ : Q.2, P.1

Chichibabin A. E.

H. : Giáo dục, 1962 - (547 CHI(2.1) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ. Tập 1

Rêntốp O.A.; Ngô Văn Thông người dịch

H. : KHKT, 1970 - (546 REN(1) 1970) - (547 REU(1) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Лабораторные работы по курсу органической химии

Жедек М.С.; Клюшник Н.П

Киев : Киевская книжная, 1968 - М. : Техника, 1968 - (547 Жед 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of sugars in the manna of Northen Iraq

Sabry, Z I ; Atallah, N A

Nature, 03 June 1961, Vol.190, pp.915-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13745192 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of lipids from the precursor of the stylet-sheath material of a pentatomid

Miles, P W

Nature, 26 August 1961, Vol.191, pp.911-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13770643 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycosides: a new class of type-specific glycolipids of Mycobacteria

Smith, D W ; Randall, H M ; Maclennan, A P ; Lederer, E

Nature, 11 June 1960, Vol.186, pp.887-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13831939 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferricyanide reduction method for reducing sugars

Mateles, R I

Nature, 16 July 1960, Vol.187, pp.241-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 14422229 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbohydrates of Ecklonia radiata

Stewart, C M ; Higgins, H G

Nature, 06 August 1960, Vol.187, pp.511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13834578 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of D-phenylalanine, D-allothreonine and other D-amino-acids in peptido-lipids of bacterial origin

Ikawa, M ; Snell, E E ; Lederer, E

Nature, 12 November 1960, Vol.188, pp.558-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13717442 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxytocic lipids in human amniotic fluid

Hawkins, D F

Nature, 09 June 1962, Vol.194, pp.975-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13905510 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatty acid composition of the lipids of pasture grasses

Garton, G A

Nature, 06 August 1960, Vol.187, pp.511-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 13826699 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper chromatography of acidic carbohydrates

Rees, D A

Nature, 30 January 1960, Vol.185, pp.309-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 14436889 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 808  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (174)
 2. 1962đến1963  (105)
 3. 1964đến1965  (86)
 4. 1966đến1968  (163)
 5. Sau 1968  (280)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (503)
 2. German  (106)
 3. Russian  (43)
 4. French  (30)
 5. Swedish  (21)
 6. Italian  (9)
 7. Polish  (8)
 8. Spanish  (7)
 9. Ukrainian  (6)
 10. Japanese  (5)
 11. Dutch  (5)
 12. Vietnamese  (5)
 13. Hungarian  (3)
 14. Czech  (3)
 15. Romanian  (3)
 16. Hebrew  (2)
 17. cro  (1)
 18. Estonian  (1)
 19. Bulgarian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (42)
 2. T - Technology .  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...