skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry, Organic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ : dùng cho học sinh chuyên Hoá, sinh viên cao đẳng - đại học chuyên ngành Hoá, giáo viên Hoá THPT

Triệu Quý Hùng; Đào Văn Ích Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0076 MOT 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại; Trần Quốc Sơn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547 ĐA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Organic Geochemistry : Methods and Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Geochemistry : Methods and Results

Eglinton, G.; Murphy, M. T.J.

9783642877346; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28073

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : DC. Heath and Com, 1986 - (540 ZUM 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Brown William Henry

New York : Saundes college publishing , 1997 - (547 BRO 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1987 - (547 BEI(18.5) 1987) - ISBN3540173048

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worked Examples in Chemistry

Starck Herbert Philip.; Thompson Peter

London : Hutchinson Educational , 1971 - (547 STA 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
General, organic, and biological chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General, organic, and biological chemistry

Amend John R.; Armold Melvin T; Mundy Bradford P.

Fort Worth : Saunders College Pub., c1993 - (540 AME, 1993) - ISBN0030290120

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General, organic, and biochemistry

Deniston Katherine J.; Caret Robert L; Topping Joseph J

New York. : McGraw-Hill, 2001 - (547 DEN 2001) - ISBN0072317841

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition

Atkins Robert C.; Carey Francis A.

Boston : Mc Graw -Hill, 2003 - (547 ATK 2003) - ISBN0072424605;ISBN9780072424607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Introduction to general, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to general, organic, and biochemistry

Bettelheim Frederick A.

Australia: Brooks/Cole, Cengage Learning , 2013 - (540 INT 2013) - ISBN9781133109112;ISBN113310911X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry

Denniston Katherine J.; Topping Joseph J

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (572 DEN 2001) - (547 DEN 2001) - ISBN0072317868

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ XX

Routh Joseph I.; Lê Văn Ngọc người dịch; Nguyễn Văn Tình người dịch; Nguyễn Đức Cường người dịch

H. : KH&KT, 1973 - (540 ROU 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ 20

Lê Văn Ngọc; Nguyễn Văn Tình; Nguyễn Đức Cường

H. : KH và KT , 1973 - (540 HOA 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 8.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (894)
 2. 1959đến1973  (842)
 3. 1974đến1988  (388)
 4. 1989đến2004  (1.352)
 5. Sau 2004  (5.347)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.936)
 2. Portuguese  (2.569)
 3. German  (373)
 4. Spanish  (204)
 5. Russian  (135)
 6. Vietnamese  (96)
 7. Japanese  (92)
 8. French  (82)
 9. Undetermined  (42)
 10. Italian  (26)
 11. Dutch  (17)
 12. Polish  (12)
 13. Hungarian  (8)
 14. Ukrainian  (6)
 15. Romanian  (5)
 16. Czech  (4)
 17. Chinese  (4)
 18. Danish  (3)
 19. Hebrew  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Norwegian  (1)
 22. Turkish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luckenbach Reiner
 2. Garritz, Andoni
 3. Ley, Steven V
 4. Houk, Kendall N
 5. Thiem, Joachim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...