skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Chemistry, Inorganic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Instituta fiziko-khimicheskogo analiza

Institut Fiziko-Khimicheskogo Analiza (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk) ; Institut Fiziko-Khimicheskogo Analiza (Akademii͡a Nauk Sssr) ; Komissii͡a Po Izuchenii͡u Estestvennykh Proizvoditelʹnykh Sil Rossii ; Akademii͡a Nauk Sssr. Komissii͡a Po Izuchenii͡u Estestvennykh Proizvoditelʹnykh Sil Soi͡uza ; Akademii͡a Nauk Sssr

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Sektora fiziko-khimicheskogo analiza (1936)

Institut Obshcheĭ I Neorganicheskoĭ Khimii (Akademii͡a Nauk Sssr). Sektor Fiziko-Khimicheskogo Analiza

ISSN: 0367-7737

Toàn văn không sẵn có

3
Kurs obshcheĭ khimii
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurs obshcheĭ khimii

Nekrasov, B. V

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhurnal neorganicheskoi khimii.

ISSN: 0044-457X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Sektora fiziko-khimicheskogo analiza (1949)

Institut Obshcheĭ I Neorganicheskoĭ Khimii Im. N.S. Kurnakova. Sektor Fiziko-Khimicheskogo Analiza

Continued by ISSN: 0044-457X

Toàn văn không sẵn có

6
Primenenie organicheskikh reaktivov v neorganicheskom analize; [obzor literatury 1953-1955]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primenenie organicheskikh reaktivov v neorganicheskom analize; [obzor literatury 1953-1955]

Busev, A. I; Poli͡anskiĭ, Nikolaĭ Georgievich.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник металлиста. В пяти томах. Том 4

Ачеркан Н. С; Владиславлев С; Малова А. Н

M. : МАШГТЭ , 1959 - (546 СПР(4) 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Neorganicheskiĭ ulʹtramikroanaliz.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neorganicheskiĭ ulʹtramikroanaliz.

Alimarin, I. P; Petrikova, M. N

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Том 2, системы тройные тройные взаимные и боᴧее сʌожные

Воскресенская Н. К; Евсеева Н.Н

М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961 - (547 СПР(2) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Том 1 /составители: H.K. Bocкресенская,...[et al.]

Bocкресенская H.K

М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961 - (546 СΠP(1) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Краткий справочник по химии

Гороновский И.Т.; Назаренко Ю.П; Некряч Е.Ф

Киев : АН УССР, 1962 - (540 ГОР 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hygienic evaluation of the plans of some plants of inorganic chemistry

Beilikhis, G A

Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, November 1962, Vol.6, pp.19-25

ISSN: 0016-9919 ; PMID: 13970325 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvesti͡ia na Instituta po obshta i neorganichna khimi͡ia.

Institut Po Obshta I Neorganichna Khimi͡ia (B&Amp;Amp;#X16d;Lgarska Akademi͡ia Na Naukite)

ISSN: 0367-956X ; Continues ISSN: 0521-6508 ; Continued by ISSN: 0068-3930 ; Continued by ISSN: 0068-3868

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Akademii nauk SSSR. Neorganicheskie materialy. English.

Consultants Bureau ; Consultants Bureau Enterprises

ISSN: 0020-1685

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvesti͡ia Akademii nauk SSSR. Neorganicheskie materialy.

Akademi͡ia Nauk Sssr

Toàn văn không sẵn có

16
Metallokhimicheskie svoĭstva ėlementov periodicheskoĭ sistemy : monografii͡a-spravochnik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallokhimicheskie svoĭstva ėlementov periodicheskoĭ sistemy : monografii͡a-spravochnik

Kornilov, I. I ; Institut Metallurgii Im. A.A. Baĭkova

Toàn văn không sẵn có

17
Neorganicheskie polymery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neorganicheskie polymery

Tolstoguzov, V. B

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Химия бериллия : перевод с английского

Зверест Д.

М. : Химия, 1968 - (546 Зве 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tekhnologii͡a neorganicheskikh veshchestv.

Kharkivsʹkyĭ Politekhnicnyĭ Instytut Imeni V.I. Lenina

Toàn văn không sẵn có

20
Neorganicheskie materialy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neorganicheskie materialy

Budnikov, P. P

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (8)
 2. 1961đến1969  (12)
 3. 1970đến1976  (17)
 4. 1977đến1987  (17)
 5. Sau 1987  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (46)
 2. Tạp chí  (9)
 3. Tài nguyên văn bản  (6)
 4. Khác  (3)
 5. Bài báo  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Bulgarian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (11)
 2. T - Technology .  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...