skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemical Engineering and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Organic synthesis using transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic synthesis using transition metals

Bates Roderick.

Chichester, West Sussex : Wiley, 2012. - (547 BAT 2012) - ISBN9781119978930 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The organometallic chemistry of the transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The organometallic chemistry of the transition metals

Crabtree Robert H.

New York : Wiley, 1994 - (547 CRA 1994) - ISBN0471592404 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(5) 1972) - ISBN040870246X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2

Mays M. J. editor

[London], Butterworths ; Baltimore, University Park Press, 1972. - (546 INO(6) 1972) - ISBN0408702249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure Of Rare-earth Metal Surfaces

London : Imperial College Press ; Singapore ; River Edge, NJ : Distributed by World Scientific Pub. Co., c2001. - (546 BAR 2001) - ISBN1-86094-165-6;ISBN9786611866174;ISBN1-281-86617-2;ISBN1-84816-173-5

Truy cập trực tuyến

6
Metal-ligand bonding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal-ligand bonding

Janes Rob.; Moore Elaine; Open University.; Royal Society of Chemistry (Great Britain)

Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2004. - (546 JAN 2004) - ISBN0854049797

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Metallic systems: A quantum chemist's perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallic systems: A quantum chemist's perspective

Allison Thomas Clayton; Coskuner Orkid; González Carlos A

Boca Raton: CRC Press, 2011 - (546 MET 2011) - ISBN9781420060775

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The measurement and correction of electrolyte resistance in electrochemical tests
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The measurement and correction of electrolyte resistance in electrochemical tests

Scribner L. L. Editor; Taylor S. R. Editor; ASTM Committee G1.11 on Electrochemical Measurements in Testing.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Ohmic Electrolyte Resistance Measurement and Compensation (1988 : Baltimore, Md.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (541 MEA 1990) - ISBN0803112831

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi Duy Cam; Nguyễn Bảo Châm; Phạm Văn Tình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543 BU-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong nước bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan hấp phụ xung vi phân (DP - ADSV) : Đề tài NCKH. QT-01-07

Hoàng Thọ Tín; Nguyễn Văn Hợp; Từ Vọng Nghi

H. : ĐHKHTN, 2004 - (543 HO-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi Duy Cam; Phạm Văn Tình; Đỗ Quang Huy

H. : ĐHKHTN, 2002 - (543 BU-C 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và sử dụng một số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên để hấp phụ kim loại nặng trong các nguồn nước bị ô nhiễm : Đề tài NCKH. QG.00.03

Nguyễn Xuân Trung

H., 2003 - (541 NG-T 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation the heavy metal contents in surface water and sediment collected in ThadLuang Marsh (Lao PDR) : M.A Thesis

Phetdalaphone BOUTTAVONG; Tạ Thị Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.7285 PHE 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (3)
 2. 1994đến2001  (2)
 3. 2002đến2003  (2)
 4. 2004đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (12)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...