skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemical Engineering and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hóa học phóng xạ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi Duy Cam

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2017 - (541.38 BU-C 2017) - ISBN9786046282969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương : dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Hóa

Lâm Ngọc Thiềm; Bùi Duy Cam

H. : ĐHQGHN, 2008 - H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.71 LA-T 2008) - (540.71 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi Duy Cam; Phạm Văn Tình; Đỗ Quang Huy

H. : ĐHKHTN, 2002 - (543 BU-C 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi Duy Cam; Nguyễn Bảo Châm; Phạm Văn Tình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543 BU-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

Bùi Duy Du; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Nguyễn Quốc Hiến người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (546 BU-D 2009)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu Việt Hưng; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đặng Đức Nhận

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 LU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bùi Duy Cam
  2. Phạm Văn Tình
  3. Nguyễn Bảo Châm
  4. Bùi Duy Du
  5. Lâm Ngọc Thiềm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...