skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Chemical Engineering and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hóa học đại cương : hóa học lý thuyết cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm; Trần Hiệp Hải

H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.76 BAI 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá vô cơ

Trịnh Ngọc Châu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (546 TR-C 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : Study guide to accompany Chang

Watkins K.W

N.Y: McGraw- Hill, Inc, 19?? - (540 CHE 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương. P.2

Nêkhaxôp B.V.

H. : Giáo dục , 1962 - (540 NEK(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Chemistry 101/102/103 Redi-Notes : Michigan Technological University Department of Chemistry

Chang Raymond; College Williams

N.Y. : McGraw-Hill , 1999 - (540 CHA 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Химия : для студентов иностранцев

Капустян А.И.

М. : Вышая школа, 1970 - (540 Кап 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Методика обучения химии : для педагогических институтов

Кирюшкин Д.М.; Полосин В.С

Москва : Просвещение, 1970 - (540 Кир 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương

H. : KHKT, 2006 - (540.7 GIA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Chemistry : atoms first
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : atoms first

Burdge Julia; Overby Jason author

New York, NY : McGraw-Hill Education, [2015] - (540 BUR 2015) - ISBN9780073511184 (hard copy : alk. paper);ISBN0073511188 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Общая химия

Гузей Л. С.; Гузей А. С; Кузнесов В. Н

М.: МГУ/ 1999 - М. : МГУ, 1999 - (541 ГУЗ 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá đại cương : dịch từ tiếng Pháp. Tập 1

DiDier R.; Lê Chí Kiên Người dịch; Nguyễn Đình Bảng Người dịch; Vũ Đăng Độ Người dịch

H. : Giáo dục, 1997 - (540 DID(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. T2, Dùng cho học sinh ngành Hoá các trường ĐHTH và ĐHSP

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhân

H. : ĐH và THCN , 1978 - (546 HO-C(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương. Phần 1

Nê-Kha-xốp B.V.; Cù Thanh Long người dịch

H. : Giáo dục, 1962 - (540 NEK(1) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương. Phần 2

Nêkhaxôp B.V.

H. : Giáo dục, 1962 - (540.71 NEK(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học phức chất : In Rô-nê-ô

Lê Chí Kiên

H. : ĐHTH , 1971 - (546 LE-K 1971)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá đại cương

H. : ĐHQGHN, 1995 - (540 GIA 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu hỏi và bài tập hoá học đại cương vô cơ : giáo trình in rô-nê-ô dùng cho sinh viên năm thứ nhất khoa Hoá ĐHTHHN

Hoàng Nhâm; Lê Trí Kiên; Vũ Đăng Độ

H. : ĐHTHHN, 1985 - (540 HO-N 1985)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá học đại cương : dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng

Lâm Ngọc Thiềm Chủ biên; Trần Hiệp Hải Chủ biên

H. : Giáo dục, 1998 - (540.76 BAI 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học vô cơ . Phần 1, Các nguyên tố điển hình. In Rô-nê-ô

Nguyễn Trọng Uyển

H. : ĐHTH, 1990 - (546 NG-U(1) 1990)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết phân tích sắc ký lỏng hiệu suất cao. Dùng cho sinh viên chuyên ngành hoá phân tích = High Performance Liquid Chromatography Analysis

Phạm Luận

H. : ĐHQG , 1999 - (543 PH-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (13)
 2. 1972đến1979  (14)
 3. 1980đến1995  (8)
 4. 1996đến2002  (38)
 5. Sau 2002  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. Vietnamese  (41)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lâm Ngọc Thiềm
 2. Lê Chí Kiên
 3. Phạm Luận
 4. Đào Đình Thức
 5. Vũ Đăng Độ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...