skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chế độ dân chủ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Political parties in industrial democracies : imagining the masses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political parties in industrial democracies : imagining the masses

Zeigler L. Harmon

Itasca, Ill. : F.E. Peacock Publishers, c1993 - (324.2 ZEI 1993) - ISBN0875813615

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in America

Tocqueville Alexis de

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, 1994 - (320.473 TOC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
From opposition to power : Taiwan's Democratic Progressive Party.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From opposition to power : Taiwan's Democratic Progressive Party.

Rigger Shelley

Boulder, : L. Rienner Publishers, 2001. - (324.25 RIG 2001) - ISBN1555879691 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Essentials of comparative politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of comparative politics

O'Neil Patrick H.

New York : W.W. Norton & Co., c2007. - (320.3 ONE 2007) - ISBN0393928764 (pbk.);ISBN9780393928761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Democracy in developing countries. Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in developing countries. Latin America

Diamond Larry Jay

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1999. - (320.98 DEM 1999) - ISBN1555877982 (pb. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Building democracy in South Asia : India, Nepal, Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building democracy in South Asia : India, Nepal, Pakistan

Chadda Maya

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2000 - (320.454 CHA 2000) - ISBN1555877486 (alk. paper);ISBN1555878598 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The irony of democracy : an uncommon introduction to American politics

Dye Thomas R.; Zeigler L. Harmon

Monterey, Calif. : Duxbury Press, c1981. - (306.2 DYE 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Democracy for the few
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy for the few

Parenti Michael

New York : St. Martin's Press, c1980. - (320.973 PAR 1980) - ISBN0312193564;ISBN0312193572 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Building democracy in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building democracy in Latin America

Peeler John A.

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998. - (320.98 PEE 1998) - ISBN1555877583 (hc : alk. paper);ISBN1555877818 (pb : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Give me liberty! : An American history. Volume 1, to 1877
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Give me liberty! : An American history. Volume 1, to 1877

Foner Eric

New York : W.W. Norton, c2012. - (973 FON(1) 2012) - ISBN9780393935523

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Give me liberty! : an American history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Give me liberty! : an American history

Foner Eric

New York : W.W. Norton & Co., c2012. - (973 FON 2012) - ISBN9780393935516 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zeigler L. Harmon
  2. Foner Eric
  3. Dye Thomas R
  4. Parenti Michael
  5. Diamond Larry Jay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...