skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chất lượng nước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy tới sức khỏe người dân tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Văn Trấn; Trịnh Thị Thanh

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường , 2015 - (363.739 TR-T 2015)

Truy cập trực tuyến

2
Functional testing of aquatic biota for estimating hazards of chemicals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional testing of aquatic biota for estimating hazards of chemicals

Cairns John; Pratt James R; American Society for Testing and Materials. Committee D-19 on Water.; Symposium on Functional Testing for Hazard Evaluation (1986 : Bal Harbour, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1988. - (628.1 FUN 1988) - ISBN0803111657

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Rationale for sampling and interpretation of ecological data in the assessment of freshwater ecosystems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale for sampling and interpretation of ecological data in the assessment of freshwater ecosystems

Isom Billy G. Editior

Philadelphia, PA. : ASTM, 1986 - (363.7 RAT 1986) - ISBN0803104553

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tình trạng ô nhiễm và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đoàn Việt Quang; Nguyễn Quang Trung

H. : TT Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường , 2014 - (363.7394 ĐO-Q 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng mô hình Mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phạm Thị Hiền Thương; Nguyễn Hồng Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 PH-T 2014)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất mạng giám sát chất lượng nước sông Nhuệ, sông Đáy khu vực thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Nguyễn Văn Diễn; Hoàng Văn Thắng người hướng dẫn; Trịnh Thị Thanh người hướng dẫn

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, 2008 - (363.7394 NG-D 2008)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, áp dụng mô hình Qual2K đề dự báo diễn biến chất lượng nước trên lưu vực sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Mạc Thị Viền; Nguyễn Tiền Giang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 MA-V 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Validation and predictability of laboratory methods for assessing the fate and effects of contaminants in aquatic ecosystems : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation and predictability of laboratory methods for assessing the fate and effects of contaminants in aquatic ecosystems : a symposium

Boyle Terence P. Editor; ASTM Committee E-47 on Biological Effects and Environmental Fate.; American Institute of Biology.; Ecological Society of America. Applied and Aquatic Section.; Symposium on Validation and Predictability of Laboratory Methods for Assessing the Fate and Effects of Contaminants in Aquatic Ecosystems (1983 : Grand Forks, N.D.)

Philadelphia, PA : ASTM, 1985 - (628.1 VAL 1985) - ISBN0803104332

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Economic losses from marine pollution : a handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic losses from marine pollution : a handbook

Ofiara Douglas D.; Seneca Joseph J.

Washington, DC : Island Press, c2001. - (363.739 OFI 2001) - ISBN1559636092 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (1)
 2. 1986đến1987  (1)
 3. 1988đến2000  (1)
 4. 2001đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (5)
 2. Sách  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (5)
 2. English  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...