skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa Chủ đề: Chính trị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of southeast Asian Nations : Annual refort 2000-2001

Jakarta : Asean Secretariat , 2001 - (327 ASS 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asean Faas the future

Severino Roclofo C.

Jakarta : Asean Sec, 2001 - (327 SEV 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

N.Y. : McGraw-Hill, 2003 - (327 ROU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Conflict and order : an introduction to international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and order : an introduction to international relations

Grieves Forest L.

Boston : Houghton Mifflin, c1977. - (327 GRI 1977) - ISBN0395243327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and process in international politics

Hopkins Raymond F.; Mansbach Richard W.

New York : Harper & Row, [1973] - (327 HOP 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Annual editions : world politics 98/99
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : world politics 98/99

Purkitt Helen E. Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 1998 - (327 ANN 1998) - ISBN0697391906

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Politics among nations : the struggle for power and peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics among nations : the struggle for power and peace

Morgenthau Hans J.; Clinton W. David; Thompson Kenneth W.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006. - (327 MOR 2006) - ISBN007289539X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations trends and prospects : 12th International political science association congress

M. : Acadamy of Science , 1982 - (327 INT 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc xung đột Israel & Ả rập

H. : Nxb. Thông tấn, 2002 - (327 CUO 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
International politics on the world stage / John T. Rourke
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage / John T. Rourke

Rourke John T.

[Guilford, Conn.] : McGraw-Hill/dushkin, c2001 - (327 ROU 1999) - ISBN0072428368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
International politics on the world stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

New York, NY : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (327 ROU 2005) - ISBN0072890363 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
12
International relations : conflict and cooperation at the turn of the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations : conflict and cooperation at the turn of the 21st century

Henderson Conway W.

Boston : McGraw Hill, 1998. - N.Y.,... : McGraw-Hill, 1998 - (327 HEN 1998) - ISBN0070282552 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (1)
 2. 1977đến1981  (1)
 3. 1982đến1997  (1)
 4. 1998đến2001  (5)
 5. Sau 2001  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rourke John T.
 2. Thompson Kenneth W.
 3. Severino Roclofo C
 4. Purkitt Helen E.
 5. Mansbach Richard W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...