skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Phân loại theo DDC: International economics xóa Chủ đề: Chính sách kinh tế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The challenge of global capitalism : the world economy in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of global capitalism : the world economy in the 21st century

Gilpin Robert.; Gilpin Jean M

Princeton, NJ : Princeton University Press, c2000. - (337 GIL 2000) - ISBN0691049351 (cl. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gilpin Robert
  2. Gilpin Jean M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...