skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Chủ đề: Chính sách đối ngoại xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn số thời cuộc

Quang Lợi

H. : QĐND, 2004 - (327.1 QU-L 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Annual editions : American foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : American foreign policy

Hastedt Glenn P editor

Connecticut : Duskin, 2001 - (327.73 ANN 2001) - ISBN0072433469

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam Nhật Bản những vấn đề lịch sử và hiện đại kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiến trình hội nhập Việt Nam ASEAN

Đinh Xuân Lý

H. : ĐHQG, 2000 - (337.597 ĐI-L 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề xung quanh việc hợp nhất châu Âu

Viện Thông tin Khoa học Xã hội

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1997 - (327 NHU 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (những vấn đề lịch sử và hiện đại) : kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

H. : ĐHQGHN, 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ : động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI : sách tham khảo

Jentleson Bruce W.

H. : CTQG, 2004 - (327.73 JEN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese foreign policy in transition

Amer Ramses editor; Thayer Carlyle A. editor

Pasir Panjang : Intitute of southeast Asian studies, 1999 - (327.597 VIE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Đảng trong thời kỳ 1945 - 1954 : Đề tài NCKH. QX.2001.19

Vũ Quang Hiển; Lê Quỳnh Nga; Nguyễn Bích Lợi; Nguyễn Vũ Hảo--

H. : ĐHKHXH & NV, 2004 - (327.597 VU-H 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bùi Hà Nam; Nguyễn Thiết Sơn; Đinh Công Tuấn

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (327 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
International politics & state strength
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics & state strength

Volgy Thomas J.; Bailin Alison

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2003. - (327.1 VOL 2003) - ISBN1588261174 (pb : alk. paper);ISBN1588261417 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Small states in world politics : explaining foreign policy behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small states in world politics : explaining foreign policy behavior

Hey Jeanne A. K

Boulder, Co. ; London : Lynne Rienner Publishers, 2003 - (327.1 SMA 2003) - ISBN1555879209 (alk. paper);ISBN1555879438 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam Nhật Bản những vấn đề lịch sử và hiện đại kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jentleson Bruce W
  2. Hey Jeanne A. K
  3. Viện Thông tin Khoa học Xã hội
  4. Hastedt Glenn P
  5. Đinh Xuân Lý

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...