skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa Chủ đề: Chính sách đối ngoại xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Антенны направлены на восток формы и методы империялистической радиопропаганды на страны социализма

Вачнадзе Г.Н.

М. : Полтиздат, 1977 - (327 Вач 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề xung quanh việc hợp nhất châu Âu

Viện Thông tin Khoa học Xã hội

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1997 - (327 NHU 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

СССР и страны африки 1946-1962 гг

М. : Помет лит., 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bùi Hà Nam; Nguyễn Thiết Sơn; Đinh Công Tuấn

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (327 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  2. Bùi Hà Nam
  3. Вачнадзе Г.Н
  4. Đinh Công Tuấn
  5. Nguyễn Thiết Sơn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...