skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Chủ đề: Catalysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of anionic rare-earth metal amides stabilized by phenoxy-amido ligands and their catalytic behavior for the polymerization of lactide

Lu, Min ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 28 October 2010, Vol.39(40), pp.9530-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9234 ; PMID: 20820599 Version:1 ; DOI: 10.1039/c0dt00025f

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled syntheses, characterization, and reactivity of neutral and anionic lanthanide amides supported by methylene-linked bis(phenolate) ligands

Xiaoping Xu ; Zhongjian Zhang ; Yingming Yao ; Yong Zhang ; Qi Shen

Inorganic Chemistry, Oct 29, 2007, Vol.46(22), p.9379-9388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-bridged biphenolate lanthanide complexes: synthesis and their catalytic activity for the Diels-Alder reaction

Xu, Xiaoping ; Ma, Mengtao ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Molecular Structure, May 31, 2005, Vol.743(1-3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic addition of amines to carbodiimides by bis(-diketiminate)lanthanide( ii ) complexes and mechanistic studies

Xue, Mingqiang ; Zheng, Yu ; Hong, Yubiao ; Yao, Yingming ; Xu, Fan ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2015, Vol.44(46), pp.20075-20086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9238 ; E-ISSN: 1477-9246 ; DOI: 10.1039/c5dt03674g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and molecular structures of lanthanocene amide complexes and their catalytic activity for addition of amines to nitriles

Cai, Tao ; Chen, Xiaoniu ; Xu, Fan ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, 2009, Vol.694(19), pp.3167-3171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2009.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic production of cyclic carbonates mediated by lanthanide phenolates under mild conditions

Qin, Jie ; Wang, Peng ; Li, Qingyan ; Zhang, Yong ; Yuan, Dan ; Yao, Yingming

Chemical Communications, 2014, Vol.50(75), pp.10952-10955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c4cc02065k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Yao, Y.
 4. Yao, Yingming
 5. Yao, Ym

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...