skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 240  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Danish xóa Chủ đề: Calculating xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR SEAMLESS TRANSITION OF USER INTERFACE BEHAVIORS

Walkin, Brandon M

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Os, Marcel Van

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Chaudhri, Imran ; Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; Vries, Nathan De ; Ive, Jonathan P ; Dye, Alan C ; Wilson, Eric Lance ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Vries, Nathan De ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Zambetti, Nicholas ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia ; Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Dascola, Jonathan R ; Karunamuni, Chanaka G ; Wan, Wan Si ; Anzures, Freddy Allen ; Yerkes, Giancarlo ; Moussette, Camille ; Trottier, Lauren K ; King, Nicholas V ; Bauer, Sebastian J ; Leonard, Adam J ; Kocienda, Kenneth L ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Gutknecht, Olivier D.R ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Jisrawi, Mohamed N ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Bauer, Sebastian J ; Ruiz, Marcos Alonso ; Moussette, Camille ; Jurewitz, Michael T

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREATHING SEQUENCE USER INTERFACE

Blahnik, Jay ; Arney, Julie A ; Bebbington, Samuel H ; Butcher, Gary Ian ; Fennis, Jules K ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Gutknecht, Olivier D.R ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Jisrawi, Mohamed N ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Bauer, Sebastian J ; Ruiz, Marcos Alonso ; Moussette, Camille ; Jurewitz, Michael T

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

King, Nicholas V ; Bauer, Sebastian J ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Manzari, Behkish J ; Penha, Henrique D ; Wilson, Christoffer I ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Dascola, Jonathan R ; Wan, Wan Si ; Lemay, Stephen O ; Bauer, Sebastian J

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

King, Nicholas V ; Ive, Jonathan P ; Chaudhri, Imran A ; Wilson, Christopher ; Dye, Alan C ; Manzari, Behkish J ; Foss, Christopher Patrick ; Bauer, Sebastian J ; Preston, Daniel Trent ; Penha, Henrique D

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Dascola, Jonathan R ; Wan, Wan Si ; Lemay, Stephen O ; Bauer, Sebastian J

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIGURING CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Eric Lance

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 240  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2006  (7)
 3. 2007đến2010  (8)
 4. 2011đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (211)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Foss, Christopher Patrick
 2. Yang, Lawrence Y
 3. Dascola, Jonathan R
 4. Lemay, Stephen O
 5. Karunamuni, Chanaka G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...