skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 616  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Business and Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Worker Representation and Workplace Health and Safety
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worker Representation and Workplace Health and Safety

Walters, David; Nichols, Theo

E-ISBN: 9780230210714 E-ISBN: 0230210716 DOI: 10.1057/9780230210714 ISBN: 9780230001947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings

Gaughan, Patrick A

ISBN: 1118997549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Towards Intellectual Property Rights Management: Back-office and Front-office Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Intellectual Property Rights Management: Back-office and Front-office Perspectives

Modic, Dolores ; Damij, Nadja

ISBN: 978-3-319-69010-0 ; E-ISBN: 978-3-319-69011-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-69011-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Muslim Women at Work: Religious Discourses in Arab Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Women at Work: Religious Discourses in Arab Society

Sidani, Yusuf M.

ISBN: 978-3-319-63220-9 ; E-ISBN: 978-3-319-63221-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-63221-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Diversity and Inclusion in the Global Workplace: Aligning Initiatives with Strategic Business Goals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity and Inclusion in the Global Workplace: Aligning Initiatives with Strategic Business Goals

Aquino, Carlos Tasso Eira de ;Robertson, Robert W.;; Aquino, Carlos Tasso Eira de ; Robertson, Robert W.

ISBN: 978-3-319-54992-7 ; E-ISBN: 978-3-319-54993-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54993-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Stigmas, Work and Organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stigmas, Work and Organizations

Thomson, S. Bruce ;Grandy, Gina;; Thomson, S. Bruce ; Grandy, Gina

ISBN: 978-1-137-57571-5 ; E-ISBN: 978-1-137-56476-4 ; DOI: 10.1057/978-1-137-56476-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Corporate Governance in Banking and Investor Protection: From Theory to Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Banking and Investor Protection: From Theory to Practice

Díaz Díaz, Belén ;Idowu, Samuel O. ;Molyneux, Philip;; Díaz Díaz, Belén ; Idowu, Samuel O. ; Molyneux, Philip

Series ISSN: 2196-7075 ; ISBN: 978-3-319-70006-9 ; E-ISBN: 978-3-319-70007-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70007-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate ownership and control 6 corporate governance and economic development in Sri Lanka
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate ownership and control 6 corporate governance and economic development in Sri Lanka

Perera, Shalini

E-ISBN 9789812837479 ; E-ISBN 9789812837486 ; E-ISBN 9812837477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Handbook on emerging issues in corporate governance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on emerging issues in corporate governance.

Tourani-Rad, Alireza ;Ingley, Coral ;Gilbert, Aaron;

E-ISBN 9814289345 ; E-ISBN 9789814289344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Project ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project ethics

Haukur Ingi Jonasson

E-ISBN 9781409410966 ; E-ISBN 9781409410973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Moral Disagreements in Business: An Exploratory Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral Disagreements in Business: An Exploratory Introduction

Eabrasu, Marian

Series ISSN: 2196-7075 ; ISBN: 978-3-319-97009-7 ; E-ISBN: 978-3-319-97010-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-97010-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Sustainability and Social Responsibility: Regulation and Reporting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability and Social Responsibility: Regulation and Reporting

Gal, Graham ;Akisik, Orhan ;Wooldridge, William;; Gal, Graham ; Akisik, Orhan ; Wooldridge, William

Series ISSN: 2509-7873 ; ISBN: 978-981-10-4501-1 ; E-ISBN: 978-981-10-4502-8 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4502-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Managing Expatriates in China: A Language and Identity Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Expatriates in China: A Language and Identity Perspective

Zhang, Ling Eleanor ; Harzing, Anne-Wil ; Fan, Shea Xuejiao

ISBN: 978-1-137-48907-4 ; E-ISBN: 978-1-137-48909-8 ; DOI: 10.1057/978-1-137-48909-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Business Ethics and Society

Kolb, Robert;; Kolb, Robert

ISBN: 9781412916523 ; E-ISBN: 9781412956260 ; DOI: 10.4135/9781412956260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
State-Owned Multinationals: Governments in Global Business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-Owned Multinationals: Governments in Global Business

Cuervo-Cazurra, Alvaro

Series ISSN: 2397-8775 ; ISBN: 978-3-319-51714-8 ; E-ISBN: 978-3-319-51715-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-51715-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
African Female Entrepreneurship: Merging Profit and Social Motives for the Greater Good
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Female Entrepreneurship: Merging Profit and Social Motives for the Greater Good

Boateng, Amanobea

ISBN: 978-3-319-65845-2 ; E-ISBN: 978-3-319-65846-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-65846-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
HRM in Mission Driven Organizations: Managing People in the Not for Profit Sector
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HRM in Mission Driven Organizations: Managing People in the Not for Profit Sector

Brewster, Chris ;Cerdin, Jean-Luc;; Brewster, Chris ; Cerdin, Jean-Luc

ISBN: 978-3-319-57582-7 ; E-ISBN: 978-3-319-57583-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57583-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Sustainable value chain management: a research anthology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable value chain management: a research anthology

Adam Lindgreen/François Maon/Joëlle Vanhamme/Sankar Sen

E-ISBN 9781409435082 ; E-ISBN 9781409435099 ; E-ISBN 9781409471349

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Race, Gender, and Leadership in Nonprofit Organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Gender, and Leadership in Nonprofit Organizations

Drezner, Noah D.; Epstein, Edward; Freeman, Tyrone; Avery, Vida L.; Gasman, Marybeth

E-ISBN: 9781137001689 E-ISBN: 1137001682 DOI: 10.1057/9781137001689 ISBN: 9780230120396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Slow Tech and ICT: A Responsible, Sustainable and Ethical Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slow Tech and ICT: A Responsible, Sustainable and Ethical Approach

Patrignani, Norberto ; Whitehouse, Diane

ISBN: 978-3-319-68943-2 ; E-ISBN: 978-3-319-68944-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68944-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 616  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (275)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (77)
 2. 2007đến2009  (135)
 3. 2010đến2012  (183)
 4. 2013đến2016  (99)
 5. Sau 2016  (122)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (10)
 2. French  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crowther, David
 2. Molyneux, Philip
 3. Furnham, Adrian
 4. Kotler, Philip
 5. Kapferer, Jean-Noël

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...