skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.395  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Korean perspectives on U.S. internet public diplomacy

Seo, Hyunjin ; Kinsey, Dennis F.

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.594-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond a dyadic approach to public diplomacy: Understanding relationships in multipolar world

Yang, Aimei ; Klyueva, Anna ; Taylor, Maureen

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.652-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fruits of diplomacy.(SOUTH ASIA)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.315(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and cultural diplomacy.(EUROPE)(Brief article)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.310(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy

Hoffman, David

Negotiation Journal, Jul 2011, Vol.27(3), pp.263-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07484526 ; E-ISSN: 15719979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uses of public and cultural diplomacy.(SOUTH ASIA)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.315(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly - Trends in Public Diplomacy: March, April and May 2011

Leight, Naomi ; Chan, Rachel ; Krasnodebska, Molly

Place Branding and Public Diplomacy, Aug 2011, Vol.7(3), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I tweet for freedom.(AMERICAS)(public diplomacy)(Brief article)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.306(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly - Trends in Public Diplomacy: June, July and August 2011

Leight, Naomi ; Chan, Rachel ; Krasnodebska, Molly

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2011, Vol.7(4), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for water diplomacy.(ASIA PACIFIC)(Brief article)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.308(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of new media in public diplomacy.(MIDDLE EAST)(Brief article)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.312(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A three-party project for improving Kosovo's public diplomacy.(EUROPE)(Brief article)

Place Branding and Public Diplomacy, Nov, 2011, Vol.7(4), p.310(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America and the Asian giants: evolving ties with China and India; China's strategic partnerships in Latin America: case studies of China's oil diplomacy in Argentina, Brazil, Mexico, and Venezuela, 1991–2015

Leite, Alexandre Cesar Cunha

International Affairs, 2018, Vol. 94(3), pp.699-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiy004

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assembling geographies of diplomacy under neoliberalism

Jones, Alun ; Clark, Julian

Transactions of the Institute of British Geographers, March 2018, Vol.43(1), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2754 ; E-ISSN: 1475-5661 ; DOI: 10.1111/tran.12197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and diplomatic functions

Phd Associate Professor Oana Iucu

Manager, 01 May 2010, Vol.11(1), pp.129-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-0503 ; E-ISSN: 2286-170X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and Public Diplomacy: The Changing Tide

Pinkus, Jonathan

Journal of Strategic Security, 2013, Vol.7(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19440464 ; E-ISSN: 19440472 ; DOI: 10.5038/1944-0472.7.1.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and diplomatic functions

Iucu, Oana

Manager, 2012, Issue 11, pp.129-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-0503 ; E-ISSN: 2286-170X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Diplomatic Protocol

Iucu, Oana

Manager, 2012, Issue 8, pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-0503 ; E-ISSN: 2286-170X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modi's Maritime Diplomacy: A Strategic Opportunity

Padmaja, G.

Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 01 December 2015, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0973-3159 ; E-ISSN: 1946-6609 ; DOI: 10.1080/09733159.2015.1112053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue: the evolution of diplomacy

Scott-Smith, Giles

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2018, Vol.14(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/s41254-018-0095-9

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.395  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.341)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.335)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (40)
 2. 1963đến1976  (74)
 3. 1977đến1990  (207)
 4. 1991đến2005  (1.250)
 5. Sau 2005  (2.797)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.345)
 2. German  (85)
 3. Portuguese  (23)
 4. Spanish  (17)
 5. French  (16)
 6. Korean  (5)
 7. Russian  (3)
 8. Chinese  (3)
 9. Polish  (2)
 10. Ukrainian  (2)
 11. Indonesian  (1)
 12. Italian  (1)
 13. Japanese  (1)
 14. Romanian  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Center for Innovative Diplomacy
 3. Lawrence Susskind
 4. Robert Mnookin
 5. Anholt, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...