skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Brain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Spatial Filters During Sensor Selection in a Visual P300 Brain-Computer Interface

Rivet, B. ; Cecotti, H. ; Maby, E. ; Mattout, J.

Brain Topography, 2012, Vol.25(1), pp.55-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-0267 ; E-ISSN: 1573-6792 ; DOI: 10.1007/s10548-011-0193-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Route and survey processing of topographical memory during navigation

Latini-Corazzini, Luca ; Nesa, Marie ; Ceccaldi, Mathieu ; Guedj, Eric ; Thinus-Blanc, Catherine ; Cauda, Franco ; Dagata, Federico ; Péruch, Patrick

Psychological Research, Nov 2010, Vol.74(6), pp.545-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-010-0276-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of task parameters from movement-related cortical potentials

Gu, Ying ; Do Nascimento, Omar ; Lucas, Marie-Françoise ; Farina, Dario

Medical and Biological Engineering and Computing, Dec 2009, Vol.47(12), pp.1257-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01400118 ; DOI: 10.1007/s11517-009-0523-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ceccaldi, Mathieu
  2. Dagata, Federico
  3. Cecotti, H
  4. Maby, E
  5. Mattout, Jérémie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...