skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches for unravelling reassortment pathways.(Report)

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, Jan 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population (Sexual Reproduction in Leishmania)

Rogers, Matthew B ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A ; Smith, Deborah F; Didelot, Xavier (Editor)

2014, Vol.10(1), p.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A. ; Dixon, Brent R. ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M. ; Buret, Andre G.; Bogyo, Matthew

PLOS ONE, 9/3/2015, Vol.10(9), p.e0136102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0136102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A. ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J. ; Beverley, Stephen M. ; Warren, Wesley C. ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L. ; Cotton, James A. ; Grigg, Michael E.; Weiss, Louis M.

mBio, 11/08/2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.; Akey, Joshua M.

PLOS Genetics, 1/9/2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James A.
  2. Berriman, Matthew
  3. Sanders, Mandy
  4. Mcinerney, James O
  5. Zackay, Arie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...