skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proposito del riferimento di Emericella variecolor Berk, et Br. ad Aspergillus effettuato da Thom e Raper

Ciferri, R.

Mycopathologia, 1943, Vol.3(3), pp.340-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-486X ; E-ISSN: 1573-0832 ; DOI: 10.1007/BF00446035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Potenziale di Ossido-Riduzione e le sue applicazioni in Batteriologia ed in Igiene

Tizzano, Antonio

Experientia, 1946, Vol.2(3), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4754 ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/BF02172564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeposition of the Charge-Transfer Complex Generated during Electrooxidation of o-Tolidine and the Effects of Coexisting Chondroitin Sulfate

Jiang, Xueqin ; Cao, Zhijun ; Xie, Qingji ; Yao, Shouzhuo

Acta Physico Chimica Sinica, 2008, Vol.24(2), pp.230-236

ISSN: 1872-1508 ; DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60012-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
La genetica nell’infertilità maschile: Con CD-Rom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La genetica nell’infertilità maschile: Con CD-Rom

Raimondo, Salvatore ; Luccio, Andrea ; Ventruto, Valerio

ISBN: 978-88-470-0776-5 ; E-ISBN: 978-88-470-0777-2 ; DOI: 10.1007/978-88-470-0777-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cao, Zhijun
 2. Tizzano, Antonio
 3. Cao, Zj
 4. Yao, Shou - Zhuo
 5. Di Tizzano, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...