skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apoptotic Cell Death in Neuroblastoma

Li, Yuanyuan ; Nakagawara, Akira

Cells, pp.432-459 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734409 ; DOI: 10.3390/cells2020432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

p16.sup.INK4a Suppression by Glucose Restriction Contributes to Human Cellular Lifespan Extension through SIRT1-Mediated Epigenetic and Genetic Mechanisms.(Research Article)

Li, Yuanyuan ; Tollefsbol, Trygve O.

PLoS ONE, Feb 24, 2011, Vol.6(2), p.e17421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Data-Driven Predictive Approach for Drug Delivery Using Machine Learning Techniques (Data-Driven Predictive Approach for Drug Delivery)

Li, YuanYuan ; Lenaghan, Scott C ; Zhang, Mingjun; Neves, Nuno M. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31724 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

H7N9 influenza viruses are transmissible in ferrets by respiratory droplet

Zhang, Qianyi ; Shi, Jianzhong ; Deng, Guohua ; Guo, Jing ; Zeng, Xianying ; He, Xijun ; Kong, Huihui ; Gu, Chunyang ; Li, Xuyong ; Liu, Jinxiong ; Wang, Guojun ; Chen, Yan ; Liu, Liling ; Liang, Libin ; Li, Yuanyuan ; Fan, Jun ; Wang, Jinliang ; Li, Wenhui ; Guan, Lizheng ; Li, Qimeng ; Yang, Huanliang ; Chen, Pucheng ; Jiang, Li ; Guan, Yuntao ; Xin, Xiaoguang ; Jiang, Yongping ; Tian, Guobin ; Wang, Xiurong ; Qiao, Chuanling ; Li, Chengjun ; Bu, Zhigao ; Chen, Hualan

Science (New York, N.Y.), 26 July 2013, Vol.341(6144), pp.410-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23868922 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1240532

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of microRNA-499 rs3746444 Polymorphism with Cancer Risk: Evidence from 7188 Cases and 8548 Controls ( miR-499 Variant Increased Cancer Risk)

Wang, Fang ; Sun, Guoping ; Zou, Yanfeng ; Li, Yuanyuan ; Hao, Li ; Pan, Faming; Toland, Amanda Ewart (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45042 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioactive Dietary Supplements Reactivate ER Expression in ER-Negative Breast Cancer Cells by Active Chromatin Modifications (Epigenetics of Hormonal Refractory Breast Cancer)

Meeran, Syed M ; Patel, Shweta N ; Li, Yuanyuan ; Shukla, Samriddhi ; Tollefsbol, Trygve O; Yu, Jindan (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37748 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Analysis of Transcriptome in Cancer Patient-Derived Xenografts

Li, Hong ; Zhu, Yinjie ; Tang, Xiaoyan ; Li, Junyi ; Li, Yuanyuan ; Zhong, Zhaomin ; Ding, Guohui ; Li, Yixue; Chang, Yu-Jia (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0124780 ; PMCID: 4423839 ; PMID: 25951608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YEATS Domain—A Histone Acylation Reader in Health and Disease

Zhao, Dan ; Li, Yuanyuan ; Xiong, Xiaozhe ; Chen, Zhonglei ; Li, Haitao

Journal of Molecular Biology, 30 June 2017, Vol.429(13), pp.1994-2002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; E-ISSN: 1089-8638 ; DOI: 10.1016/j.jmb.2017.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatotoxicity of paraquat on common carp (Cyprinus carpio L.)

Ma, Junguo ; Li, Yuanyuan ; Li, Weiguo ; Li, Xiaoyu

Science of the Total Environment, March 2018, Vol.616-617, pp.889-898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycoremediation of manganese and phenanthrene by Pleurotus eryngii mycelium enhanced by Tween 80 and saponin

Wu, Minghui ; Xu, Yongan ; Ding, Wenbo ; Li, Yuanyuan ; Xu, Heng

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(16), pp.7249-7261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7551-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic Mechanisms Link Maternal Diets and Gut Microbiome to Obesity in the Offspring.(Report)(Brief article)

Li, Yuanyuan

Frontiers in Genetics, August 27, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-8021 ; DOI: 10.3389/fgene.2018.00342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic Regulation of Multiple Tumor-Related Genes Leads to Suppression of Breast Tumorigenesis by Dietary Genistein.(Research Article)

Li, Yuanyuan ; Chen, Huaping ; Hardy, Tabitha M. ; Tollefsbol, Trygve O.

PLoS ONE, Jan 14, 2013, Vol.8(1), p.e54369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0054369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate and drought risk regionalisation in China based on probabilistic aridity and drought index

Wu, Zhiyong ; Xu, Huating ; Li, Yuanyuan ; Wen, Lei ; Li, Jianqiang ; Lu, Guihua ; Li, Xiaoyan

Science of the Total Environment, 15 January 2018, Vol.612, pp.513-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DDTs and HCHs in sediment cores from the coastal East China Sea

Lin, Tian ; Nizzetto, Luca ; Guo, Zhigang ; Li, Yuanyuan ; Li, Jun ; Zhang, Gan

Science of the Total Environment, 01 January 2016, Vol.539, pp.388-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.09.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Cytoplasmic Effects and Fine-Mapping of a Genic Male Sterile Line in Rice.(Research Article)

Qin, Peng ; Wang, Yuping ; Li, Yuanyuan ; Ma, Bingtian ; Li, Shigui

PLoS ONE, April 16, 2013, Vol.8(4), p.e61719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axonemal dynein assembly requires the R2TP complex component Pontin

Li, Yuanyuan ; Zhao, Lu ; Yuan, Shiaulou ; Zhang, Jiefang ; Sun, Zhaoxia

Development (Cambridge, England), 15 December 2017, Vol.144(24), pp.4684-4693 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9129 ; PMID: 29113992 Version:1 ; DOI: 10.1242/dev.152314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical biosensor for estrogenic substance using lipid bilayers modified by Au nanoparticles

Xia, Wei ; Li, Yuanyuan ; Wan, Yanjian ; Chen, Tian ; Wei, Jie ; Lin, Yi ; Xu, Shunqing

Biosensors and Bioelectronics, 2010, Vol.25(10), pp.2253-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2010.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles of silent information regulator 1–serine/arginine-rich splicing factor 10–lipin 1 axis in the pathogenesis of alcohol fatty liver disease

Li, Yuanyuan ; Zhou, Junying

Experimental Biology and Medicine, June 2017, Vol.242(11), pp.1117-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-3702 ; E-ISSN: 1535-3699 ; DOI: 10.1177/1535370217707729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cycle characteristics of Haloxylon ammodendron pattern and topography at multi-scales in Gurbantunggut Desert, China

Song, Yuyang ; Li, Yuanyuan ; Li, Mingyan

Russian Journal of Ecology, 2013, Vol.44(5), pp.381-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-4136 ; E-ISSN: 1608-3334 ; DOI: 10.1134/S1067413613050159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many keys to push: diversifying the ‘readership’ of plant homeodomain fingers

Li, Yuanyuan ; Li, Haitao

Acta Biochim Biophys Sin, 2012, Vol. 44(1), pp.28-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1093/abbs/gmr117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (223)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2007  (9)
 3. 2008đến2010  (13)
 4. 2011đến2014  (70)
 5. Sau 2014  (127)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (224)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (224)
 2. Japanese  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Yuanyuan
 2. Li, Y.
 3. Li, Yy
 4. Yuanyuan Li
 5. Tollefsbol, Trygve O

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Humans
 3. Female
 4. Mice
 5. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...