skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Purposes, Procedures, and Outcomes of the Cooperative Research Project on Convention Delegations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purposes, Procedures, and Outcomes of the Cooperative Research Project on Convention Delegations

David, Paul T.

American Political Science Review, 12/1953, Vol.47(4), pp.1116-1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1951128

Toàn văn sẵn có

2
Analytical Approaches to The Study of Change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Approaches to The Study of Change

David, Paul T.

Public Administration Review, 09/1966, Vol.26(3), p.160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00333352 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/973664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...