skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Bắc Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spiritual autobiography in early America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual autobiography in early America

Shea Daniel B.

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1988. - (277 SHE 1988) - ISBN0299116506 :;ISBN0299116549 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925

Marsden George M.

New York : Oxford University Press, 1980. - (277 MAR 1980) - ISBN0195027582

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The Black church in the African-American experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black church in the African-American experience

Lincoln C. Eric; Mamiya Lawrence H

Durham : Duke University Press, 1990. - (277.3 LIN 1990) - ISBN0822310570;ISBN0822310732 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The democratization of American Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratization of American Christianity

Hatch Nathan O.

New Haven : Yale University Press, c1989. - (277 HAT 1989) - ISBN0300044704 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lincoln C. Eric
  2. Mamiya Lawrence H
  3. Hatch Nathan O
  4. Shea Daniel B
  5. Marsden George M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...