skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Automation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASIC OVERVIEW ABOUT DIGITAL FACTORY AND VIRTUAL COMMISSIONING

Radko Popovič ; Peter Trebuňa ; Marek Kliment

Acta Logistica, 01 March 2015, Vol.2(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1339-5629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM system support for modular product development

Bruun, Hans Peter Lomholt ; Mortensen, Niels Henrik ; Harlou, Ulf ; Wörösch, Michael ; Proschowsky, Mikkel

Computers in Industry, February 2015, Vol.67, pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2014.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concept formulation for «automated expert workplace»

V. N. Kotikov ; V. A. Petrosyants

Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения

ISSN: 1991-2919 ; E-ISSN: 2619-1172

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Commissioning of Modular Automation Systems

Jain, Atul ; Vera, D A ; Harrison, R

IFAC Proceedings Volumes, 2010, Vol.43(4), pp.72-77

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20100701-2-PT-4011.00014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric introduces advanced milling and drilling checks in DFMPro

Accord Fintech, Jun 5, 2013

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM system support for modular product development

Bruun, Hans ; Mortensen, Niels ; Harlou, Ulf ; Wörösch, Michael ; Proschowsky, Mikkel

Computers in Industry, Feb 2015, Vol.67, p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615

Toàn văn sẵn có

7
Computer-Integrated Manufacturing
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Integrated Manufacturing

CIRP Encyclopedia of Production Engineering

ISBN: 9783642206160

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient intelligence as enabling technology for modern business paradigms

Kopácsi, S ; Kovács, G ; Anufriev, A ; Michelini, R

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2007, Vol.23(2), pp.242-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2006.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting Process in Gear

Burnham, Kristin

CIO, Jul 1, 2009, Vol.22(15)

ISSN: 08949301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growing the PLM Market

Teresko, John

Industry Week, Feb 2008, Vol.257(2), p.30

ISSN: 00390895 ; E-ISSN: 19308957

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM: the missing link?

James, Geoffrey

Electronic Business, Oct 2006, pp.38-41

ISSN: 10974881

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation made easier with an Ethernet infrastructure

Robbins, Renee

Control Engineering, Oct 2007, Vol.54(10), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00108049 ; E-ISSN: 21634076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seven steps to complete PLM

Dohrman, Greg

Machine Design, Feb 22, 2007, p.72,74,76

ISSN: 00249114 ; E-ISSN: 19449577

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shop-Floor Automation Is a 'Win-Win' for General Sportwear

Zager, Masha

Apparel, Jan 2017, Vol.58(5), p.13

ISSN: 15432009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM SYSTEMS STRENGTHEN LINKS TO THE SHOP FLOOR

Waurzyniak, Patrick

Manufacturing Engineering, Aug 2013, pp.SS27-SS30

ISSN: 03610853

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling Structural Competitive Advantage through Strategic Sourcing and PLM

Rubman, Jeremy

Apparel, Dec 2013, p.26

ISSN: 15432009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Diamond Equipment

Amato-Mccoy, Deena

Apparel, May 2014, p.27

ISSN: 15432009

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric surges on introducing advanced milling and drilling checks in DFMPro

Accord Fintech, Jun 5, 2013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Sourcing Software Market 2017-2021 with Capgemini, Coupa Software, IBM and others. - Research and Markets

ICT Monitor Worldwide, Feb 18, 2017

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diecasting Automation: An Integrated Engineering Approach

Khanolkar, Rohit

Modern Casting, Sep 2009, pp.39-42

ISSN: 00267562 ; E-ISSN: 23764430

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (6)
 2. 2008đến2009  (12)
 3. 2010đến2013  (9)
 4. 2014đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (29)
 2. Bài báo  (18)
 3. Mục từ tham khảo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Russian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...