skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization & Galaxy Formation Simulation I: The dynamical lives of high redshift galaxies

Poole, Gregory ; Angel, Paul ; Mutch, Simon ; Power, Chris ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, Stuart; Wyithe, Stuart (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 21, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization & Galaxy Formation Simulation II: Spin and concentration parameters for dark matter haloes during the Epoch of Reionization

Angel, Paul ; Poole, Gregory ; Ludlow, Aaron ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - X. The small contribution of quasars to reionization

Qin, Yuxiang ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Liu, Chuanwu ; Angel, Paul ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx1909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the intergalactic medium cause a rapid drop in Lyman alpha emission at z>6?

Mesinger, Andrei ; Aykutalp, Aycin ; Vanzella, Eros ; Pentericci, Laura ; Ferrara, Andrea ; Dijkstra, Mark; Dijkstra, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation V: morphology and statistical signatures of reionization

Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Angel, Paul ; Duffy, Alan ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 15, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulating Simulations of Cosmic Dawn for 21cm Power Spectrum Constraints on Cosmology, Reionization, and X-ray Heating

Kern, Nicholas ; Liu, Adrian ; Parsons, Aaron ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa8bb4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early galaxy formation in warm dark matter cosmologies

Dayal, Pratika ; Mesinger, Andrei ; Pacucci, Fabio; Pacucci, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/806/1/67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the temperature of the intergalactic medium at z=8.4 with 21-cm observations

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei ; Pober, Jonathan C.

Arxiv ID: 1509.02158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan C. ; Ali, Zaki S. ; Parsons, Aaron R. ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E. ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard F. ; Carilli, Chris L. ; Cheng, Carina ; Deboer, David R. ; Dexter, Matthew R. ; Furlanetto, Steven R. ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel C. ; Klima, Patricia J. ; Kohn, Saul A. ; Liu, Adrian ; Macmahon, David H. E. ; Maree, Matthys ; Mesinger, Andrei ; Moore, David F. ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina I. ; Walbrugh, William P. ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan

Arxiv ID: 1503.00045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation--VII. The sizes of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Angel, Paul W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1608.00819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reionization and Beyond: detecting the peaks of the cosmological 21cm signal

Mesinger, Andrei ; Ewall-Wice, Aaron ; Hewitt, Jacqueline

Arxiv ID: 1310.0465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization and Galaxy Formation Simulation - XIII. AGN quenching of high-redshift star formation in ZF-COSMOS-20115

Qin, Yuxiang ; Mutch, Simon J. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Mon Not R Astron Soc (2017) 471 (4): 4345-4354 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1704.03274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation XI: Clustering and halo masses of high redshift galaxies

Park, Jaehong ; Kim, Han-Seek ; Liu, Chuanwu ; Trenti, M. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1703.05419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does radiative feedback from a UV background impact reionization?

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1301.6781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation IV: UV luminosity functions of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Angel, P. W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1512.00563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhomogeneous recombinations during cosmic reionization

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1402.2298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-numeric simulations of helium reionization and the fluctuating radiation background

Dixon, Keri L. ; Furlanetto, Steven R. ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1306.1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon J. ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Duffy, Alan R. ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal A. ; Illingworth, Garth D. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (December 21, 2016) 463 (4): 3556-3562 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1605.08054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation - IX. Economics of reionizing galaxies

Duffy, Alan R. ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Kim, Han-Seek ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1705.07255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global History of Reionisation

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1605.05374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (3)
 3. 2009đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (12)
 5. Sau 2015  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mesinger, Andrei
 2. Mesinger, A.
 3. Poole, Gregory
 4. Duffy, Alan
 5. Geil, Paul M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...