skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Arts and Humanities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal on minority and group rights

ISSN1385-4879

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Defense in Intimate Violence Against Women: Criticizing Liberalism from a Mixed Approach

del Valle Bustos, Silvana Andrea

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading and the Representation of Ambiguity in Jean Toomer’s Cane

Licato, Amanda

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

María Inés Catalán: Catalán Family Farm

Reti, Irene H.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voters’ Initiatives to Repeal or Prevent Laws Prohibiting Employment Discrimination Against LGBT People, 1974-Present

Sears, Brad ; Mallory, Christy ; Hunter, Nan D.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The Language of the Sword”: Alexksandr Bek, The Writers Union and Baurdzhan Momysh-uly in Battle for the memory of Volokolamskoe shosse

Schechter, Brandon

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The Language of the Swordâ€: Alexksandr Bek, The Writers Union and Baurdzhan Momysh-uly in Battle for the memory of Volokolamskoe shosse

Schechter, Brandon

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication: Corporate and governmental crime in the apparel Industry

McGurrin, Danielle

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baker Act examination referrals among children and adolescents: An analysis of school related variables

Beam, Bradley Scott

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecology of arts and humanities education: Bridging the worlds of universities and museums

Salazar-Porzio, Margaret

Arts and Humanities in Higher Education, July 2015, Vol.14(3), pp.274-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0222 ; E-ISSN: 1741-265X ; DOI: 10.1177/1474022215583949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2009  (3)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schechter, Brandon
 2. del Valle Bustos, Silvana Andrea
 3. Sears, Brad
 4. Hunter, Nan D.
 5. Reti, Irene H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...