skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: N - Fine arts. xóa Chủ đề: Artists xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rauschenberg, art and life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rauschenberg, art and life

Kotz Mary Lynn.

New York : H.N. Abrams, 1990. - (700.92 KOT 1990) - ISBN0810937522

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
James McNeill Whistler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

James McNeill Whistler

Walker John; Whistler James McNeill

New York : H.N. Abrams ; [Washington, D.C.] : National Museum of American Art, Smithsonian Institution, 1987. - (760.092 WAL 1987) - ISBN0810917866

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Victor Arnautoff and the Politics of Art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victor Arnautoff and the Politics of Art

Cherny, Robert W.

ISBN: 9780252040788 ; E-ISBN: 9780252099243

Toàn văn sẵn có

4
GSA art in architecture: selected artworks, 1997-2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GSA art in architecture: selected artworks, 1997-2008

Heartney, Eleanor ; United States

Toàn văn sẵn có

5
Profile
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (U.S.)

1984 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material witness the selected letters of Fairfield Porter.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material witness the selected letters of Fairfield Porter.

E-ISBN 0472109766 ; E-ISBN 9780472109760

Toàn văn sẵn có

7
Generation of fellows: grants to individuals from the National Endowment for the Arts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of fellows: grants to individuals from the National Endowment for the Arts

National Endowment for the Arts

ISBN: 0160429471

Toàn văn sẵn có

8
Visual artists in Houston, Minneapolis, Washington, and San Francisco ; earnings and exhibition opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual artists in Houston, Minneapolis, Washington, and San Francisco ; earnings and exhibition opportunities

National Endowment for the Arts

ISBN: 0890621918

Toàn văn sẵn có

9
Artist employment and unemployment, 1971-1980
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artist employment and unemployment, 1971-1980

National Endowment for the Arts

ISBN: 9780890621356 ; ISBN: 0890621357

Toàn văn sẵn có

10
The Index
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Index

v.5 1865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Trends in artist occupations, 1970-1990
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in artist occupations, 1970-1990

Ellis, Diane; Beresford, John C.

ISBN: 016045347X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Book of the artists: American artist life, comprising biographical and critical sketches of American artists: preceded by an historical account of the rise and progress of art in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
The Artists year book
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Artists year book

1905-06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Biographical sketches of American artists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biographical sketches of American artists

Michigan State Library; Earle, Helen L.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Letters & papers of John Singleton Copley and Henry Pelham, 1739-1776
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters & papers of John Singleton Copley and Henry Pelham, 1739-1776

Copley, John Singleton; Pelham, Henry

ISBN: 030671406X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
A biographical index of American artists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A biographical index of American artists

Smith, Ralph Clifton

Toàn văn sẵn có

17
Where artists live, 1970: a study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where artists live, 1970: a study

Data Use and Access Laboratories; Ellis, Diane

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Employment and unemployment of artists, 1970-1975
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and unemployment of artists, 1970-1975

National Endowment for the Arts, Research Division

Toàn văn sẵn có

19
Art guides ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art guides ..

United States

no.1

Toàn văn sẵn có

20
History of the rise and progress of the arts of design in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the rise and progress of the arts of design in the United States

Dunlap, William

v.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (18)
 2. 1940đến1975  (4)
 3. 1976đến1983  (5)
 4. 1984đến1994  (5)
 5. Sau 1994  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (31)
 2. Tạp chí  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ellis, Diane
 2. Tuckerman, Henry T
 3. Whistler James McNeill
 4. Earle, Helen L.
 5. Porter, Fairfield

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...