skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Artificial Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Impact of Artificial Intelligence: Prediction versus Judgment

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua ; Goldfarb, Avi

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction †

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua S. ; Goldfarb, Avi

Journal of Economic Perspectives, 2019, Vol.33(2), pp.31-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.33.2.31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Policy for Artificial Intelligence

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua ; Goldfarb, Avi

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Clinical considerations when applying machine learning to decision-support tasks versus automation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical considerations when applying machine learning to decision-support tasks versus automation

Jamieson, Trevor ; Goldfarb, Avi

BMJ Quality & Safety, 05/30/2019, p.bmjqs-2019-009514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2019-009514

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the impact of artificial Intelligence: Prediction versus judgment

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua S ; Goldfarb, Avi

Information Economics and Policy, June 2019, Vol.47, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6245 ; E-ISSN: 1873-5975 ; DOI: 10.1016/j.infoecopol.2019.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence and the Implementation Challenge

Ong, Kok-Leong ; Chen, Shuo ; Zheng, Shuai ; Shaw, James ; Rudzicz, Frank ; Jamieson, Trevor ; Goldfarb, Avi; Eysenbach, Gunther (editor)

Journal of Medical Internet Research, 2019, Vol.21(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-4456 ; E-ISSN: 1438-8871 ; DOI: 10.2196/13659 ; PMCID: 6652121 ; PMID: 31293245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction

Agrawal, Ajay ; Gans, Joshua ; Goldfarb, Avi

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldfarb, Avi
  2. Agrawal, Ajay
  3. Gans, Joshua
  4. Goldfarb, A
  5. Agrawal, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...