skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Military Medicine xóa Chủ đề: Arm Injuries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flash fire in a reducing valve

Garfield, J M ; Allen, G W ; Silverstein, P ; Mendenhall, M K

Anesthesiology, June 1971, Vol.34(6), pp.578-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 5556249 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early treatment of war wounds of the hand and forearm in Vietnam

Jabaley, M E ; Peterson, H D

Annals of surgery, February 1973, Vol.177(2), pp.167-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 4572781 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. IV. Hypoxemia during convalescence

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Bredenberg, C E ; Mills, D E ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. 3. Arterial hypoxemia after wounding

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Genslar, S ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789529 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of venous injuries

Rich, N M ; Hughes, C W ; Baugh, J H

Annals of surgery, May 1970, Vol.171(5), pp.724-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5441365 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Anesthesiology  (1)
  2. Annals Of Surgery  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heisterkamp, C A
  2. Simmons, R L
  3. Martin, M., Arthur
  4. Martin Jr., A.M.
  5. Heisterkamp, A., Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...