skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Arbetet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are prisons neccesary?: A case study of socialist agitation and influence on the Swedish legal system during 1880-1900
Äro fängelser nödvändiga?: Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900

Runbäck, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA:s vara eller icke vara: En svensk tidningsstudie om inställning till USA:s medverkan i Vietnamkriget.

Jonsson, Calle; Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wall of shame
Skammens mur: En presshistorisk undersökning av fyra svenska tidningar angående Berlinmurens fall 1989

Grenander, Jesper; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Democrats and Monarchy: A Study of Three Social Democratic Newspapers' Anti Royal Writings During Oscar II's 25 Years Jubilee as King of Sweden in 1897
Socialdemokraterna och monarkin: En studie av tre socialdemokratiska tidningars antimonarkistiska uttalanden med anledning av Oscar II:s 25-årsjubileum som Sveriges kung 1897

Svensson, David; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1936 Olympics- Nazi propaganda Olympiad.: A press survey of Swedish newspapers reporting about the Berlin Olympics in 1936 during the Nazi Germany regime.
Olympiska spelen i Berlin 1936- Nazisternas propagandaolympiad.: En pressundersökning om svenska tidningars rapportering kring Berlinolympiaden 1936 under Nazitysklands regi.

Rask, Sara; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unwanted child has many names: A press analytical study of strikebreakers at the unrest in Ådalen May 14th, 1931.
(O)kärt barn har många namn: <em>En pressanalytisk studie om strejkbrytarna vid oroligheterna i Ådalen den 14 maj 1931</em>

Svantesson, Ida; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An end in sight for the nuclear-era?: A qualitative study of Swedish newspapers’ opinions about the dissolution of the Soviet Union 1991
Kan kärnvapenåldern avslutas?: En kvalitativ studie om vad svenska dagstidningar skrev om Sovjetunionens upplösning 1991

Kihlbom, Erik; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förtjänar de att vara slavar?: En fallstudie om mediepresentation av bidragsfusk och brott mot arbetsrätt i Sverige
DO ‘THEY’ DESERVE TO – BE SLAVES?: A case study on media presentation of benefit cheat and labor right violation in Sweden

Khash-Erdene Battogtokh, Khash-Erdene; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2013  (1)
  2. 2013đến2013  (1)
  3. 2014đến2014  (1)
  4. 2015đến2017  (4)
  5. Sau 2017  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...