skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Application Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vdi
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vdi

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

2
Autostart Application
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autostart Application

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

3
Human Factors Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Factors Engineering

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

4
Risk Management For Software Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management For Software Engineering

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

5
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

6
Maidenhead
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maidenhead

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

7
Watford
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watford

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (1)
  2. 2006đến2006  (1)
  3. 2007đến2010  (1)
  4. 2011đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...