skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Apoptosis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polygonatum sibiricum polysaccharide potentially attenuates diabetic retinal injury in a diabetic rat model

Wang, Yi ; Lan, Changjun ; Liao, Xuan ; Chen, Di ; Song, Wengang ; Zhang, Qiuling

Journal of Diabetes Investigation, July 2019, Vol.10(4), pp.915-924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-1116 ; E-ISSN: 2040-1124 ; DOI: 10.1111/jdi.12976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of AMP-Activated Protein Kinase by 3,3′-Diindolylmethane (DIM) Is Associated with Human Prostate Cancer Cell Death In Vitro and In Vivo (B-DIM Activates AMPK Pathway in Prostate Cancer)

Chen, Di ; Banerjee, Sanjeev ; Cui, Qiuzhi C ; Kong, Dejuan ; Sarkar, Fazlul H ; Dou, Q. Ping; Song, Libing (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47186 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germline Proliferation Is Regulated by Somatic Endocytic Genes via JNK and BMP Signaling in

Tang, Yaning ; Geng, Qing ; Chen, Di ; Zhao, Shaowei ; Liu, Xian ; Wang, Zhaohui

Genetics, May 2017, Vol.206(1), pp.189-197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 28315838 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.116.196535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of sodium hydrosulfide on intestinal mucosal injury in a rat model of cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation

Pan, Hao ; Chen, Di ; Liu, Beibei ; Xie, Xuemeng ; Zhang, Jincheng ; Yang, Guangtian

Life Sciences, 19 July 2013, Vol.93(1), pp.24-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3205 ; E-ISSN: 1879-0631 ; DOI: 10.1016/j.lfs.2013.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Follistatin-like 1 attenuates apoptosis via disco-interacting protein 2 homolog A/Akt pathway after middle cerebral artery occlusion in rats

Liang, Xiping ; Hu, Qin ; Li, Bo ; Mcbride, Devin ; Bian, Hetao ; Spagnoli, Pierre ; Chen, Di ; Tang, Jiping ; Zhang, John H

Stroke, October 2014, Vol.45(10), pp.3048-3054 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 25139876 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.006092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoparticle-mediated combination chemotherapy and photodynamic therapy overcomes tumor drug resistance

Khdair, Ayman ; Chen, Di ; Patil, Yogesh ; Ma, Linan ; Dou, Q Ping ; Shekhar, Malathy P V ; Panyam, Jayanth

Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 25 January 2010, Vol.141(2), pp.137-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-4995 ; PMID: 19751777 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2009.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disulfiram Suppresses Growth of the Malignant Pleural Mesothelioma Cells in Part by Inducing Apoptosis (Disulfiram Induces Apoptosis in Mesothelioma)

Cheriyan, Vino T ; Wang, Ying ; Muthu, Magesh ; Jamal, Shazia ; Chen, Di ; Yang, Huanjie ; Polin, Lisa A ; Tarca, Adi L ; Pass, Harvey I ; Dou, Q. Ping ; Sharma, Sunita ; Wali, Anil ; Rishi, Arun K; Shankar, Sharmila (Editor)

2014, Vol.9(4), p.e93711 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Transcription of Long Non-Coding RNA Genes during CD4+ T Cell Development and Activation.(Research Article)

Xia, Fei ; Dong, Fulu ; Yang, Yi ; Huang, Anfei ; Chen, Si ; Sun, Di ; Xiong, Sidong ; Zhang, Jinping

PLoS ONE, July 8, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudorabies Virus Infected Porcine Epithelial Cell Line Generates a Diverse Set of Host MicroRNAs and a Special Cluster of Viral MicroRNAs (Pseudorabies Virus-Encoded miRNAs in PK-15 Cells)

Wu, Yi-Quan ; Chen, Di-Jun ; He, Hua-Bin ; Chen, Dong-Sheng ; Chen, Ling-Ling ; Chen, Huan-Chun ; Liu, Zheng-Fei; De Windt, Leon J. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e30988 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030988

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel In Vivo siRNA Delivery System Specifically Targeting Liver Cells for Protection of ConA-Induced Fulminant Hepatitis (Targeted RNAi Therapy for Fulminant Hepatitis)

Jiang, Nan ; Zhang, Xusheng ; Zheng, Xiufen ; Chen, Di ; Siu, Kingsun ; Wang, Hongmei ; Ichim, Thomas E ; Quan, Douglas ; McAlister, Vivian ; Chen, Guihua ; Min, Wei-Ping; Tillmann, Hans (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44138 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silencing IDO in dendritic cells: A novel approach to enhance cancer immunotherapy in a murine breast cancer model

Zheng, Xiufen ; Koropatnick, James ; Chen, Di ; Velenosi, Thomas ; Ling, Hong ; Zhang, Xusheng ; Jiang, Nan ; Navarro, Benjamin ; Ichim, Thomas E. ; Urquhart, Bradley ; Min, Weiping

International Journal of Cancer, 15 February 2013, Vol.132(4), pp.967-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.27710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RASA1 regulates the function of lymphatic vessel valves in mice

Lapinski, Philip E ; Lubeck, Beth A ; Chen, Di ; Doosti, Abbas ; Zawieja, Scott D ; Davis, Michael J ; King, Philip D

The Journal of clinical investigation, 30 June 2017, Vol.127(7), pp.2569-2585 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 28530642 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI89607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastocarcinoma therapy synergistically promoted by lysosome dependent apoptosis specifically evoked by 5-Fu@nanogel system with passive targeting and pH activatable dual function

Zhu, Xiandi ; Sun, Yn ; Chen, Di ; Li, Jingfeng ; Dong, Xia ; Wang, Jie ; Chen, Huaiwen ; Wang, Ying ; Zhang, Fulei ; Dai, Jinaxin ; Pirraco, Rogério P ; Guo, Shangjing ; Marques, Alexandra P ; Reis, Rui L ; Li, Wei

Journal of Controlled Release, 28 May 2017, Vol.254, pp.107-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; E-ISSN: 1873-4995 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2017.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Aging on Kidney Graft Function, Oxidative Stress and Gene Expression after Kidney Transplantation.(Research Article)

Ding, Rui ; Chen, Xiangmei ; Wu, Di ; Wei, Ribao ; Hong, Quan ; Shi, Suozhu ; Yin, Zhong ; Ma, Linlin ; Xie, Yuansheng

PLoS ONE, June 18, 2013, Vol.8(6), p.e65613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0065613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective Effect of Bajijiasu Against β-Amyloid-Induced Neurotoxicity in PC12 Cells

Chen, Di-Ling ; Zhang, Peng ; Lin, Li ; Shuai, Ou ; Zhang, He-Ming ; Liu, Song-Hao ; Wang, Jin-Yu

Cellular and Molecular Neurobiology, 2013, Vol.33(6), pp.837-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-4340 ; E-ISSN: 1573-6830 ; DOI: 10.1007/s10571-013-9950-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baicalin prevents the apoptosis of endplate chondrocytes by inhibiting the oxidative stress induced by H2O2

Pan, Yutao ; Chen, Di ; Lu, Qingyou ; Liu, Lifeng ; Li, Xia ; Li, Zengchun

Molecular medicine reports, September 2017, Vol.16(3), pp.2985-2991 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 28677799 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic Cardiovascular Disease-Associated Gene Network Analysis in Human Umbilical Vein Endothelial Cells Exposed to 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo- p -dioxin

Yu, Yu ; Qin, Jing ; Chen, Di ; Wang, Hui ; Wang, Junwen ; Yu, Ying

Cardiovascular Toxicology, 2015, Vol.15(2), pp.157-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-7905 ; E-ISSN: 1559-0259 ; DOI: 10.1007/s12012-014-9279-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrocytes-Specific Expression of Osteoprotegerin Modulates Osteoclast Formation in Metaphyseal Bone

Wang, Baoli ; Jin, Hongting ; Shu, Bing ; Mira, Ranim ; Chen, Di

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.13667 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep13667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective effects of trans-2, 4-dimethoxystibene on cognitive, impairments induced by Aβ 25–35 in, hypercholesterolemic rats

Ruan, Can-Jun ; Li, Zhan ; Zhang, Li ; Chen, Di-Hua ; Du, Guan-Hua ; Sun, Lan

Brain Research Bulletin, 2010, Vol.82(5), pp.251-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-9230 ; E-ISSN: 1873-2747 ; DOI: 10.1016/j.brainresbull.2010.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of Apoptosis in Human Leukemic Cell Lines by Diallyl Disulfide via Modulation of EGFR/ERK/PKM2 Signaling Pathways

Luo, Nian ; Zhao, Lv-Cui ; Shi, Qing-Qiang ; Feng, Zi-Qiang ; Chen, Di-Long ; Li, Jing

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 2015, Vol.16(8), pp.3509-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2476-762X ; PMID: 25921170 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (10)
 2. 2007đến2009  (13)
 3. 2010đến2012  (11)
 4. 2013đến2016  (26)
 5. Sau 2016  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Di
 2. Chen, D.
 3. Dou, Q Ping
 4. Dou, Qp
 5. Dou, Q. Ping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...