skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Antifungal Agents xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptic and rare Aspergillus species in Brazil: prevalence in clinical samples and in vitro susceptibility to triazoles

Negri, C E ; Gonçalves, S S ; Xafranski, H ; Bergamasco, M D ; Aquino, V R ; Castro, P T O ; Colombo, A L

Journal of clinical microbiology, October 2014, Vol.52(10), pp.3633-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 25078909 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.01582-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case report of hepatic mucormycosis after liver transplantation: successful treatment with liposomal amphotericin B followed by posaconazole sequential therapy

Abboud, C S ; Bergamasco, M D ; Baía, C E S ; Lallée, M P ; Zan, A S C ; Zamorano, M M ; Pereira, O I ; Mies, S

Transplantation proceedings, October 2012, Vol.44(8), pp.2501-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2623 ; PMID: 23026630 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2012.07.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, MD
  2. Bergamasco, M.D.
  3. Aquino, V R
  4. Xafranski, H
  5. Zamorano, M M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...