skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Animals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National dengue surveillance in Cambodia 1980-2008: epidemiological and virological trends and the impact of vector control

Huy, Rekol ; Buchy, Philippe ; Conan, Anne ; Ngan, Chantha ; Ong, Sivuth ; Ali, Rabia ; Duong, Veasna ; Yit, Sunnara ; Ung, Sophal ; Te, Vantha ; Chroeung, Norith ; Pheaktra, Nguon Chan ; Uok, Vithiea ; Vong, Sirenda

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2010, Vol.88(9), pp.650-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010000900008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community surveys and risk factor analysis of human alveolar and cystic echinococcosis in Ningxia Hui autonomous region, China

Yang, Yu Rong ; Sun, Tao ; Li, Zhengzhi ; Zhang, Jianzhong ; Teng, Jing ; Liu, Xongzhou ; Liu, Ruiqi ; Zhao, Rui ; Jones, Malcolm K ; Wang, Yunhai ; Wen, Hao ; Feng, Xiaohui ; Zhao, Qin ; Zhao, Yumin ; Shi, Dazhong ; Bartholomot, Brigitte ; Vuitton, Dominique A ; Pleydell, David ; Giraudoux, Patrick ; Ito, Akira ; Danson, Mark F ; Boufana, Belchis ; Craig, Philip S ; Williams, Gail M ; Mcmanus, Donald P

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2006, Vol.84(9), pp.714-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862006000900014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laparoendoscopic rendez-vous: a safe alternative to the treatment of choledocholithiasis

Kreve, Fernanda ; Takada, Jonas ; Gatto, Janaina ; Loss, Francisco S ; Artifon, Everson L. A

Revista de Gastroenterología del Perú, 01 April 2017, Vol.37(2), pp.165-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-5129 ; E-ISSN: 1609-722X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Zhengzhi
  2. Sun, Tao
  3. Uok, Vithiea
  4. Ong, Sivuth
  5. Buchy, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...